Show simple item record

dc.contributor.advisorStanko, Milan
dc.contributor.advisorFedorov, Semyon
dc.contributor.authorMirsadeghi, Sarah
dc.date.accessioned2023-09-21T17:20:45Z
dc.date.available2023-09-21T17:20:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147160909:99438677
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091212
dc.description.abstractDenne studien tilbyr en analyse av usikkerheten knyttet til bunnhullstrykk (BHP) utført på det kunstige Olympus-reservoarmodellen. Forskjellige BHP-scenarier ble tatt i betraktning ved bruk av ulike reservoarrealiseringer. Reservoarets nettonåverdi (NPV) ble estimert ved å ta økonomiske hensyn og diskonteringsrente for hver realisering. Ved å endre antall Monte Carlo-eksempler, ble konvergensanalyse utført for å evaluere presisjonen til NPV-estimatene. For å illustrere fordelingen av NPV-verdier ble det opprettet sannsynlighetstetthetsfunksjon (PDF) og kumulativ fordelingsfunksjon (CDF) -grafer. Forskningen gir innsikt i hvordan BHP-usikkerheter påvirker reservoarets økonomiske ytelse. Funnene støtter reservoarstyring og investeringsvalg, og muliggjør bedre informerte beslutninger om feltutvikling.
dc.description.abstractThis study offers a Bottom Hole Pressure (BHP) uncertainty analysis performed on the Olympus synthetic reservoir model. Different BHP scenarios were taken into consideration by using various reservoir realizations. The reservoir's Net Present Value (NPV) was estimated using economic considerations and discount rate for each realization. By altering the number of Monte Carlo samples, convergence analysis was done to evaluate the precision of the NPV estimates. To depict the distribution of NPV values, probability density function (PDF) and cumulative distribution function (CDF) graphs were created. The research offers insightful information about how BHP uncertainties affect the reservoir's economic performance. The findings support reservoir management and investment choices, allowing for better-informed field development decisions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUncertainty Analysis and Quantification in Olympus Synthetic Reservoir Model
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record