Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelkrem, Hege Hollingen
dc.contributor.authorTaklo, Vilde Kvalsund
dc.contributor.authorVilla, Guro Aarstad
dc.date.accessioned2023-08-17T17:19:37Z
dc.date.available2023-08-17T17:19:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721079:152390467
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3084658
dc.description.abstractHensikt: Vold og aggresjon er et utbredt problem i psykisk helsevern. Målet med denne studien er å undersøke hvordan sykepleiere kan arbeide for å forebygge aggresjon og vold i psykisk helsevern for voksne. Metode: Litteraturstudie basert på syv forskningsartikler. Resultat: Funnene i studien belyser to hovedtema som avgjørende i arbeidet med forebygging av aggresjon og vold; (1) sykepleiers kunnskap og evne til å forstå pasienten, og (2) organisatoriske faktorer, med henholdsvis fem og tre undertema. Konklusjon: Sykepleier trenger økt kompetanse i arbeid med aggresjon- og voldsproblematiske pasienter. Kunnskapen må styrkes, ferdigheter innen tilnærming, ivaretakelse og kommunikasjon må være på plass, samt tilrettelegging av de organisatoriske faktorene som undervisning og trening, stabil arbeidsgruppe og tilstrekkelig bemanning.
dc.description.abstractAim: Violence and aggression is a common problem in mental health care. The aim of this study is to examine how nurses can work to prevent aggression and violence in mental health care for adults. Method: A literature review based on seven research articles. Result: The findings illustrate two main themes critical in the work of preventing aggression and violence; (1) nurses’ knowledge and ability to understand the patient, and (2) organizational factors, with five and three sub themes respectively. Conclusion: Nurses need increased competence in the work with patients prone to aggression and violence. Their knowledge needs to be strengthened, and their ability to approach, care for and communicate with a patient needs to be in order. Organizational factors like education and practice, a safe working group and adequate staffing is also recognized as important in the work of preventing aggression and violence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av aggresjon og vold i psykisk helsevern
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record