Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLundteigen, Mary Ann
dc.contributor.advisorOttermo, Maria Vatshaug
dc.contributor.authorSiverskiy, Alexey
dc.date.accessioned2023-08-02T17:20:03Z
dc.date.available2023-08-02T17:20:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140443607:34563933
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082412
dc.description.abstractDenne masteroppgaven dekker implementasjonen av et AAS for et Siemens motor kontrollsystem. Implementasjonen går ut på å lage selve AAS-ene og deretter etablere sanntids kommunikasjon mellom AAS-ene og kontrollsystemet. AAS er en digital tvilling for Industri 4.0 systemer og strukturerer relatert data i sett som heter submodeller. Oppgaven gir et overblikk over hvordan enkel motor kontroll av Siemens hardware ble oprettet ved bruk av TIA Portalen, som var installert på laboratorieplassen og tilknyttet hardware med en PROFINET protokoll. Et større fokus er rettet mot opprettelsen av AAS for hardware, samt etableringen av sanntidskommunikasjon mellom hardware og AAS. Det relevante hardware det er snakk om er en Siemens motor, en Siemens frekvensomformer og en Siemens PLS. Opprettelsen av AAS ble gjennomført ved hjelp av AAS Package Explorer og AAS server fra admin-shell-io github. Enkel kontroll av hardware ble opprettet med TIA Portalen. Kommunikasjonen mellom TIA Portalen og AAS ble fasilitert av open source verktøyet NodeRED. Arbeidet dekket i oppgaven har implementert AAS som en tåke-basert, sentralisert AAS. Oppgaven diskuterer disse, samt andre implementasjons alternativer, med tanke på skaleringen av systemet. Resultatet var at overvåkning og kontroll av hardware kunne bli gjort av AAS Package Explorer og et Blazor grensesnitt.
dc.description.abstractThis master thesis covers the implementation of an Asset Administration Shell (AAS) for a Siemens Motor Control System (SMCS). The implementation consists of creating the AAS, then establishing a real time communication between the AAS and SMCS. The AAS is the digital twin for Industry 4.0 systems, and structures related data elements into sets called submodels. This thesis will provide an overview of the establishing of basic monitoring and control of a set of Siemens hardware using the TIA Portal, which was installed on a local PC, that was connected to the hardware by a PROFINET protocol. A larger focus will be on the creation of the AAS for the hardware, as well as establishing communication between the AAS and SMCS. The relevant hardware is a Siemens motor, a Siemens inverter and a Siemens PLC. The creation of AAS was done with the AAS Package Explorer and AAS server from the admin-shell-io github. Basic control of the hardware was created with the TIA Portal. Communication between the TIA Portal and the AAS was facilitated with the open source tool NodeRED. The work covered by this thesis has deployed the AAS as a fog-based, centralized AAS. This thesis discusses these, and other deployment options, and weighs up these options in regards to the scale of the system. The result entailed being able to monitor and control the hardware by using the AAS Package Explorer and Blazor interface.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImplementing an AAS for a Siemens motor control system
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel