Show simple item record

dc.contributor.advisorCharlotte Husom Grøder
dc.contributor.authorEven Smith-Nilsen, Kristian M. B. Storehaug, Stian
dc.contributor.authorFosseide Sellie & Stine Hofstad Thronæs
dc.date.accessioned2023-07-25T17:22:28Z
dc.date.available2023-07-25T17:22:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146812949:149274626
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081358
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er det blitt utviklet en webapplikasjon for Gjærevollsenteret som er ment å spre kunnskap om naturmangfold. Applikasjonen fungerer ved at brukeren kan ta ulike quizer på spesifikke steder på en løype. Formålet er å spre informasjon til skoler og brukere. Produktet vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å lære om dette temaet. Gruppen tror også at når flere i befolkningen har kunnskap om naturmangfold vil man ta bedre avgjørelser i saker som kan påvirke naturområder. Gjærevollsenteret hadde ingen spesifikk formening om hva som skulle utvikles, kun at det var en applikasjon som skulle spre slik informasjon, samt en naturløype. Gruppen har derfor utviklet applikasjonen helt fra ide til ferdig produkt, ut ifra Gjærevollsenterets behov. Det ferdige produktet oppfyller de kravene som er stilt både i form av funksjonalitet og brukervennlighet. Gruppen har også opprettet et administrasjonspanel for at oppdragsgiver skal kunne utvide bruken av applikasjonen senere. I denne rapporten presenteres vårt arbeid og bakgrunnen til valg som er tatt, samt gjennomgang av teoriene som ligger i grunn, metodene som er brukt, analyser, spørreundersøkelser, wireframes, brukertesting og samarbeid. Resultatene fra undersøkelsene som ble gjort på naturløypa og administrasjonspanelet viser at applikasjonen er enkel i bruk, og at den er effektiv for å spre informasjon om naturmangfold. Det var få tilfeller av tekniske feil, og de fleste deltakerne svarte at de ville anbefalt naturløypa til en bekjent og også vært interessert i å gå en ny løype dersom dette ble opprettet. Dette tyder på at applikasjonen utfyller de behovene den er ment for. Applikasjonen er laget for å kunne videreutvikles i fremtiden med nye løyper og poster, noe det ble opprettet et administrasjonspanel for. Brukertesten som ble gjennomført av dette viste også at kandidatene synes det var intuitivt i bruk, og at det fungerte slik det skulle.
dc.description.abstractIn this Bachelor’s thesis the Bachelorgroup have developed a web-application for Gjærevollsenteret, intended to spread knowledge about biodiversity. The app uses different quizzes connected to specific areas on a trail. It can be used for teaching purposes and by anyone who wants to use it. The product will contribute to making learning about this topic enjoyable. We also hope that it will be possible to use this knowledge to make better decisions regarding matters than can affect nature. Gjærevollsenteret had no specific idea of what they wanted. The only thing that was decided was that they wanted an application that was going to spread information about biodiversity and a nature trail connected to it. Therefore, the group had to develop the application entirely from idea to finished product, based on Gjærevollsenteret’s needs. The finished product meets requirements both in terms of functionality and user-friendliness. We have also created an administration panel to enable Gjærevollinstutittet to expand the use of the application later. In this report, the group presents the project's work and the background for the choices made. The group reviews the underlying theories, the methods used, surveys, wireframes, user testing and collaboration. The results from the qualitative and quantitative surveys done on the nature trail and the administration panel, show that the application is easy to use and efficient in spreading information about biodiversity. There were few instances of technical issues, and most of the participants responded that they would recommend the nature trail to a friend, and would also be interested in trying a new trail. This suggests that the application meets the needs it was intended to do. The application is designed to be expanded with new trails and posts, which an administration panel was created for. The user testing conducted on this panel also showed that the candidates found it easy to use, and that it worked as intended.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProgramvareutvikling fra ide til ferdig produkt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record