Show simple item record

dc.contributor.advisorKulø, Kari-Janne Ljones
dc.contributor.advisorHelberget, Lindis Kathrine
dc.contributor.authorIndreeide, June
dc.contributor.authorHeitmann, Eirin Pettersen
dc.date.accessioned2023-07-14T17:23:55Z
dc.date.available2023-07-14T17:23:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721079:151817266
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079145
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn Ca. 80% av de som bor på norske sykehjem har diagnosen demens. I praksisperiodene har vi opplevd ulike utfordringer angående smerte hos personer med demensdiagnose, samt kartlegging av smerte. Dette er et viktig og interessant tema vi ønsker å belyse. Metode Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk ved å ta i bruk forskjellige databaser. I tillegg har vi gjennomført en kritisk vurdering av artiklene før de ble inkludert i studien vår. Vi planlagte en søkestrategi tidlig i prosessen, og gjorde tilpasninger underveis i arbeidet. Etter en systematisk analyse av artiklene, ble resultatet kategorisert i følgende tema; smerte, sykepleierens rolle og kartlegging. Resultat Artiklene viser et behov for bedre opplæring av sykepleiere som utøver omsorg til personer med demens og smerte. Det er også behov for bedre opplæring i bruk av kartleggingsverktøy for smerte. Det kom frem at sykepleiere opplever utfordringer ved å kartlegge smerte hos demenssyke, grunnet nedsatt rapporteringsevne og i noen tilfeller atypiske symptomer på smerte hos pasientene. Konklusjon Studien belyser viktigheten av økt kunnskap om smerte og demens, samt bedre opplæring i håndtering av disse pasientene. Pasienter som lider av demens har rett på god omsorg og behandling, i likhet med andre pasientgrupper.
dc.description.abstractBackground About 80% of those living in Norwegian nursing homes suffers from dementia. During our internships, we experienced challenges in regards to pain management for patients with dementia. This is an important and interesting topic we want to explore. Methods We have carried out a systematic literature search, using various databases. Furthermore, articles were critically analyzed before being included in our study. A search strategy was planned early in the process, with adjustments being made along the way. After a systematic analysis of the included articles, the findings were presented across categories named pain, nursing role and assessment. Results Our findings indicate the need for better training among nurses caring for people suffering from dementia and pain. Nurses also require more training in the correct use of pain assessment tools. Nurses also face challenges in assessing pain in patients with dementia due to their impaired ability to report pain and, in some cases, having atypical symptoms of pain. Conclusion Our study highlights the importance of knowledge and training concerning pain and dementia, as well as the establishment of routines for pain assessing. Patients suffering from dementia and pain should get the same level of treatment and care as other patients.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos beboere med demens i institusjon?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record