Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBours, Patrick
dc.contributor.authorFazlagic, Aziz
dc.date.accessioned2023-07-14T17:21:43Z
dc.date.available2023-07-14T17:21:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139587122:33990439
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079067
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTil tross for utviklingen av mange plagiatdeteksjonsverktøy i løpet av de siste tiårene, er disse tradisjonelle verktøyene fortsatt utilstrekkelige når det gjelder å oppdage kontraktsjuks, hvor studenter kjøper originale oppgaver fra tredjeparter. En metode som kan bidra til å avdekke slikt juks er "unmasking" - en teknikk som bestemmer om to tekster er skrevet av samme forfatter. Denne teknikken vil bli andvendt på korte tekster, med sikte på å utvikle et unmasking rammeverk programvare som kan analysere forskjellige tekster og fastslå om de stammer fra samme forfatter. Hensikten med dette er å motarbeide akademisk uærlighet, spesielt innenfor utdanning og akademiske institusjoner. Denne studient indikerer at unmasking-metoden presterer bedre med lengre tekster sammenlignet med korte tekster. Dette påpeker behovet for videre forskning på avmaskering av kort tekst.
dc.description.abstractUnlike plagiarism detection, where multiple tools have developed over recent decades, as contract cheating is based on students purchasing assignments from third-parties that are original, traditional plagiarism detection tools remain insufficient to detect contract cheating. Unmasking is a technique which can determine if two texts were written by the same author. This technique will be applied to short text, with the aim to see whether it is an appropriate model for countering contract cheating. This involves developing an unmasking software framework which analyzes given texts and determines whether they are from the same author or not. This will help counter academic dishonesty primarily in education and academic institutes. Through this study, the unmasking shows that it performs better on longer texts than short texts. Therefore, there is a need for further investigation for short text unmasking.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUnmasking the cheating student
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel