Show simple item record

dc.contributor.advisorRobbins-Sponaas, Rhonna
dc.contributor.authorKristiansen, Jonas Gloppen
dc.date.accessioned2023-07-12T17:19:38Z
dc.date.available2023-07-12T17:19:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142540157:49796535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078383
dc.description.abstractAdapsjoner har vært en essensiell del av underholdningskulturen sinden århundresskiftet. En av de mest kjente, og kanskje mest folkekjære er Harry Potter filmene. Et verdensfenomen som fortsatt underholder fans nå, tiår etter den ble produsert. Tesen utforsker utfordringene som finner sted i stilarten for "transformerende" adapsjon og forholdet de har til kildematerialet de adpterer. Spesifikt fokuserer den på den "trofaste" adapsjonen av Harry Potter bøkene til film. Gjennom sammenlikning av diverse scener fra bøkene og filmene vil den utforske hvilke endringer som finner sted. Tesens fokus vil handle om trioen av hovedkarakterer, Harry, Ronny og Hermine, og hvordan gruppedynamikken deres endres på grunn av begrensningene som oppstår naturlig som følge av de naturlige forskjellene mellom mediumene, bøker og filmer. Hovedargumentet er at disse begrensningene resulterer i karakterer og forhold dem i mellom som er forenklet sammenliknet med hvordan de oppfattes i bøkene. Dette etterlater filmenes publikum med en opplevelse av karakterenes følelser og tanker som ikke kan sammenliknes med forståelsen fra dem som har lest bøkene. Hovedfunnene bekrefter at tidsbegrensnignene tilknyttet film er hovedgrunnen for hvorfor dette forholdet mellom karakterene og publikum er svekket når det sammenliknes med boklesernes.
dc.description.abstractAdaptions have been an essential part of entertainment culture since the turn of the century. One of the most well-known, and maybe most beloved, is the Harry Potter films. A world phenomenon that keeps fans entertained a decade after its release. The thesis examines the challenges of transformative adaptation as a style and its relationship to the source material. Specifically it focuses on the “faithful” adaptation of the Harry Potter book series into a film series. It compares scenes from the books with how they were changed to suit the cinematic format. The focus is how the main character trio, Harry, Ron and Hermione, and their group dynamic changes due to the inherent limitations and differences between the mediums, books to films. The main argument is that the limitations result in characters and relationships that are simplified and diluted from the books. This leaves the film audiences with an incomparable experience of the emotions and thoughts of the main characters and their relationships. The main findings confirm that time constraints of a cinematic work, compromises the relationship the viewer has with the main characters when compared to a reader of the book’s relationship.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTransformative Adaptation: Preserving the Characters in a Cinematic Adaptation
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record