Show simple item record

dc.contributor.advisorLuitzen De Boer
dc.contributor.authorDorine Louise Ateba
dc.date.accessioned2023-07-11T17:22:10Z
dc.date.available2023-07-11T17:22:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100624992:105002372
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077866
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSykehusene i Norge og resten av verden står overfor store utfordringer med en eldrebølgen, økning i sykdommer relatert til livsstil, i tillegg til en økende pasientorienteringen gjør at de tjenester og servicen et sykehus for eksempel tilbyr er kompleks. Alt dette gir klare føringer for hvordan en effektiv logistikk kan se ut. Helsevesenet og sykehus i spissen er nød til å finne måte for bedre effektiviteten og «efficiency» i deres prosesser gjennom hele forsyningskjeden. Dette kan gjøres ved å introdusere konseptet forsyningskjedeledelse, som er en måte å styre oppstrøms- og nedstrøms relasjoner med leverandører og kunder for å levere overlegen kundeverdi til lavere kostnader for forsyningskjeden som helhet. Forsyningskjedeledelse er en praksis som har adoptert av andre bransjer for å integrere informasjon og materialflyt gjennom hele kjeden. Dette kan føre til forbedring av både den interne og eksterne ytelsen av alle forsyningskjeden partnere. Selv om det er erkjent at informasjon- og kommunikasjonsteknologier kan spiller en viktig rolle i å forbedre helserelatert utfordringer, ligger helsesektoren etter med å ta i bruk praksisen. Sektoren har ikke vært i stand til å dra fordeler av denne praksisen. Ytelse i verdensklasse krever overlegen prosessmåling både innenfor firmaet og på tvers av organisasjonsgrenser Forskningsspørsmålene er som føler: 1. Hva er statusen på logistikk- og forsyningskjedeledelse i dagens helsevesenet? 2. Hvordan kan forsyningskjedeledelse brukes til å effektivisere måling av logistikkytelser i helsevesenet? For å besvare disse har jeg gjennomført både en litteraturstudie og brukt Delphi-metoden for å innhente informasjon fra ekspertene i feltet. Det er kvalitative som er brukt i denne forskningsmaterialet. Jeg har gjennom dette prosjektet fått presentert en oversikt over relevante litteratur om forsyningskjedeledelse og måling av ytelsen, og med Delphi-metoden har jeg kunne viser hvordan «status quo» når det gjelder forsyningskjedeledelsespraksis i norske sykehus. Jeg fant ut at det stemmer med litteratur at sykehusene henger etter med å anvende praksisen, men også med systematisk bruk av ytelsesmåling.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForsyningskjedeledelse i helsevesenet - Måling av logistikkytelse – En Delphi Studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record