Show simple item record

dc.contributor.advisorAckerley, Aaron.
dc.contributor.advisorRasch, Astrid.
dc.contributor.authorBaiden, Jakob.
dc.date.accessioned2023-07-11T17:21:56Z
dc.date.available2023-07-11T17:21:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145064670:17409063
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077852
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSelv om den transatlantiske slavehandelen var over i begynnelsen av det tyvende århundre er det en vesentlig del av historien til landene som var involvert. Som denne oppgaven utforsker er England, Ghana, og Jamaice tre land med nær, men veldig ulik tilknytning til fenomenet. Fordi historiene deres er så nært knyttet til den transatlantiske slavehandelen vil de ha et kollektivt minne av den. Men hvordan de og hvorfor de minnes den slik de gjør er hverken åpenbart eller enkelt. En av måtene mennesker utvikler minner av sin historie er gjennom skolegang. Fordi individuelle skoler, klasser, og lærere fungerer så forskjellig, ville det vært tunghvint, upålitelig, og omfattende å forsøke å analysere dem. Skolebøker, på den annen side, kan gi et begrenset men pålitelig inntrykk av hvilke fortellinger det er meningen at elever skal lære. Derfor forsøker denne oppgaven å undersøke hvilke fortellinger om den transatlantiske slavehandelen som spres gjennom skolebøker i England, Ghana, og Jamaica. Studien er basert på en akademisk forståelse av minnepolitikk, en grunnleggende forståelse av hvordan disse landene forholder seg til sin egen tilknytning til den transatlantiske slavehandelen, og retningslinjer for undersøkelser av skolebøker nedfelt av United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) og the Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Studien oppdaget at skolebøkene stort sett følger trender innen minnepolitikken i landene sine, og gir nasjonene sammenhengende narrativ som tilrettelegger for en nasjonal identitet, med visse unntak i retning av nye utviklinger og perspektiver. Narrativene er forskjellige for hver nasjon, og derfor presenteres forskjellig informasjon annerledes i hver bok med forskjellige fokus. Disse variasjonene analyseres og diskuteres også, og betydningen deres evalueres. Studien undersøker også hva det betyr at informasjonen presenteres som den gjør.
dc.description.abstractAlthough the transatlantic slave trade (TAST) had ended by the beginning of the twentieth century, it is a considerable and important part of the history of the nations who were involved. As this thesis will explore, England, Ghana, and Jamaica are three such nations with close, but different ties to the phenomenon. Because their histories are closely linked with the transatlantic slave trade, their societies have a connection with how it is remembered. However, how the people in these countries remember the transatlantic slave trade and the reasons behind it is not obvious nor simple. One of the ways people develop memories of their history is through being taught in school. Because individual schools, classrooms, classes, and teachers function so differently, attempting to analyse these would be cumbersome, unreliable, and extensive. School textbooks, while limited by the fact that it is not obvious how they are practically applied, provide a more reliable insight into what narratives are intended for pupils in schools. Thus, this thesis seeks to examine what narratives about the transatlantic slave trade are disseminated through school textbooks in England, Jamaica, and Ghana. The study is mainly based on an academic understanding of the politics of memory, background information about the ways these nations relate to their involvement in the transatlantic slave trade, and guidelines for textbook research based on the work of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Georg Eckert Institute for International Textbook research. The study found that the textbooks largely follow trends of memory politics within their countries and provide the nations with coherent narratives that facilitate a national identity, although there are certain deviations and inclinations towards new trends and developments. The narratives are different for each nations, and therefore the textbook present different information in different ways and with different emphases. These variations are analyzed and discussed, and their effects are evaluated. The study also examines what the memories that are facilitated by the textbook mean.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMemories of the transatlantic slave trade in school textbooks
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record