Show simple item record

dc.contributor.advisorMork, Ola Jon
dc.contributor.advisorHansen, Irina-Emily
dc.contributor.authorReite, Lars Bastian
dc.date.accessioned2023-07-05T17:22:00Z
dc.date.available2023-07-05T17:22:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720209:148644043
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076344
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet for NTNU i sitt arbeid i samarbeidsprosjektet FISK 4.0 som skal utvikle fremtidens metoder for håndtering av fisk som råvare. Arbeidet som rapporten baserer seg på går ut på å designe ett konsept for en smart robotgriper som egner seg til håndtering av fisk, gjennom problemstillingen «designe et konsept for en prototype av smart robotgriper for fisk». I tillegg skal det bygges og testes en prototype med de viktigste funksjonene fra konseptet. Det blir i rapporten beskrevet formålet for konseptet, definert visjon og misjon og konseptutviklingmetoden blir tatt i bruk for å forme ett konsept for en prototype. Det blir tatt i bruk aktivitetsplan med milepæler og gjennomført en SWOT-analyse, samt brukt en Lean-tankegang. Det blir tatt i bruk produktutviklingsmetodikk, hvor man i fase en utformer konseptet ved å samle idéer om løsninger og funksjoner, før man i fase to skaper en samensatt prototype av løsninger som skal utgjøre konseptet. Gjennom bruk av ulike CAD-verktøy designes og 3D-printes en prototype som gjennomgår ulike funksjonstester før det gjennomføres en full test av prototypen. For prototypen har de viktigste bruksfunksjonene kommet med og en har oppnådd relativt gode testresultater som kan vise til potensialet konseptet har. Resultatene blir brukt til å legge grunnlaget i arbeidet videre for konseptutvikling mot et ferdig produkt.
dc.description.abstractThis report is written for NTNU in its work in the collaborative project FISK 4.0, which will develop future methods for handling fish as raw material. The work on which the report is based on consists of designing a concept for a smart robot-gripper that is suitable for handling fish, through the problem of "designing a concept for a prototype of a smart robot-gripper for fish". In addition, a prototype with the most important functions from the concept will be built and tested. In the report, the purpose for the concept is described, vision and mission are defined and the concept development method is used to shape a concept for a prototype. An activity plan with milestones is used and a SWOT analysis is carried out, as well as a Lean way of thinking. Product development methodology is used, where in phase one the concept is designed by gathering ideas about solutions and functions, before phase two creates a composite prototype of solutions that will make up the concept. Through the use of various CAD tools, a prototype is designed and 3D-printed, which undergoes various functional tests before a full test of the prototype is carried out. For the prototype, the most important user functions have been included and relatively good test results have been achieved, which can show the potential the concept has. The results are used to further set the basis the work for concept development towards a finished product.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign av konsept for prototype av smart robotgriper for fisk
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record