Show simple item record

dc.contributor.advisorBrumo, John
dc.contributor.authorGjerde, Martine White
dc.date.accessioned2023-07-04T17:20:37Z
dc.date.available2023-07-04T17:20:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138868559:37973618
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075818
dc.description.abstractDenne oppgaven er en didaktisk refleksjon over hvordan romanen Du er så lys av Tore Renberg kan anvendes i litteraturundervisningen. Dette er en roman med potensial til å tematisere psykisk helse, som står i forbindelse med implementeringen av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. For at romanen kan fungere som en inngang til å snakke om psykisk helse har jeg reflektert rundt hva slags tilnærming til lesningen som egner seg. Denne oppgaven viser hvordan en kombinasjon av analytisk og erfaringsbasert tilnærming er hensiktsmessig for å opparbeide norskfaglig kompetanse. Avhandlingen består av en narratologisk analyse av Du er så lys som har som hovedmål å undersøke hvordan litterære grep skaper affekter hos leseren. Det har også vært hensiktsmessig å benytte seg av affektteoretiske begreper i analysen. Avhandlingen peker på at følelsene som oppstår hos leseren, også kan anses som en verdifull form for læring.
dc.description.abstractThis thesis is a didactic reflection on how the novel Du er så lys by Tore Renberg can be utilized when teaching literature. This novel has the potential to thematize mental health, which is linked to the implementation of LK20 curriculum´s interdisciplinary theme of public health and life skills. In order for the novel to function as an approach for discussing mental health issues, I have reflected on suitable reading methods. This dissertation shows how a combination of an analytically and experienced based approach is applicable for developing Norwegian academic competence. Overall, this is a narratological analysis of Du er så lys and the purpose is to investigate how literary strategies generate affect within the reader. For this purpose, I have also used affect theory in the analysis. This thesis points to how reading can prompt feelings when reading, which can also be considered a valuable form of learning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Eit mørke inne i lyset" - En litteraturdidaktisk lesning av Tore Renbergs "Du er så lys".
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record