Show simple item record

dc.contributor.advisorToussaint, Pieter Jelle
dc.contributor.authorChiang, Michelle
dc.contributor.authorTran, Michelle
dc.date.accessioned2023-04-05T17:19:15Z
dc.date.available2023-04-05T17:19:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:122095699:53247203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3062222
dc.description.abstractEt laboratoriedatasystem (LIS) er et essensielt verktøy på et klinisk laboratorium. Systemet bidrar til smidigere arbeidsflyt, økt kvalitet og effektivisering av helsehjelpen. Det er viktig at et LIS imøtekommer sluttbrukernes behov, slik at de får utført arbeidsoppgavene sine på best mulig måte. Brukertilfredshet av systemet kan bli brukt som et mål på hvor godt LIS-et er tilpasset sluttbrukerne. I denne oppgaven ble det forsket på hvor tilfredsstilt sluttbrukere er av sitt LIS på et patologilaboratorium, og hvordan brukervennlighet og den opplevde nytteverdien til systemet kan ha innvirkning på dette. Det ble benyttet en kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Resultatene viste at flertallet av sluttbrukerne på et patologilaboratorium er tilfredsstilt med deres LIS. Dette er på grunnlag av at de anser systemet som nyttig i sin arbeidshverdag, og brukergrensesnittet er tilstrekkelig for å utføre sine arbeidsoppgaver. Selv om sluttbrukerne er tilfredsstilt med systemet har de forslag om hvordan det kan forbedres, men disse funksjonene er ikke et krav for bruken av LIS-et.
dc.description.abstractA laboratory information system (LIS) is an essential tool in clinical laboratories, which can provide a more agile workflow, increased quality and efficiency of health care. It is important that the LIS meets the end users’ needs, in order to manage their tasks in the best possible way. Measuring the user satisfaction of a LIS can tell how well it is adapted to the end users. In this thesis, we have done research on the end users satisfaction of a LIS in pathology laboratories, and how usability and perceived usefulness of a system can have an impact on that. A quantitative and qualitative method has been used to do this research. The results showed that the majority of the end users are satisfied with their system. The end users consider the system as useful in their everyday work, and the user interface is sufficient to perform their tasks. Even though the end users are satisfied with their LIS, they still have suggestions about how the system can be improved. However, these functions are not a requirement to use the system.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEvaluering av brukertilfredsheten til et laboratoriedatasystem (LIS)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record