Show simple item record

dc.contributor.advisorOHara, Robert Brian
dc.contributor.advisorvan der Veen, Bert
dc.contributor.authorSingdahlsen, Martinius Theodor
dc.date.accessioned2023-03-17T18:19:27Z
dc.date.available2023-03-17T18:19:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:121881928:47731388
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059079
dc.description.abstractDenne oppgaven vil omhandle faktoranalyse med hovedfokus på faktormodellens rotasjoner. Rotasjoner brukes både for å kunne trekke slutninger og for å bedre tolke dataene. I denne sammenheng vil vi se på kriteriene som er konstruert for ønsket løsning av rotasjonene, og ulike metoder for hvordan vi kan rotere en modell brukt med faktoranalyse. Dette inkluderer både de ortogonale rotasjonskriteriene Quartimax og Varimax, samt skrårotasjonskriteriene Yates' Geomin og Simplimax. Etter at rotasjonene er definert vil vi se på rotasjoner med to faktorer slik at det er mulig å visualisere rotasjonene i $\mathbb{R}^{2}$. Noen resultater vil bli vist av et enklere rotasjonskriterium, kalt Komponenttapkriterier som på en eller annen måte er relatert til Simplimax-rotasjonen.
dc.description.abstractThis thesis will concern factor analysis with its main focus on the rotations of the factor model. Rotations are applied to both be able to draw inference and to better interpret the data. In this context we will look at the criteria constructed for the desired solution of the rotations, and different methods of how we can rotate a model applied with factor analysis. This includes both the orthogonal rotation criteria Quartimax and Varimax, as well as the oblique rotation criteria Yates' Geomin and Simplimax. After the rotations are defined we will look at rotations with two factors such that it is possible to visualize the rotations in $\mathbb{R}^{2}$. Some results will be shown of a simpler rotation criteria, named Component loss criteria that is in some sense related to the Simplimax rotation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRotations in Factor Analysis
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record