Show simple item record

dc.contributor.advisorBrandtzæg, Siv Gøril.
dc.contributor.authorKristiansen, Elin.
dc.date.accessioned2023-02-14T18:19:17Z
dc.date.available2023-02-14T18:19:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:125649894:64670312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050855
dc.description.abstractRomanen Oktoberbarn av Linda Boström Knausgård ble først utgitt i 2019, og faller inn under en form for litteratur som i det senmoderne Skandinavia har blitt populær å skrive, lese og debattere. Litteraturen omtales ofte som virkelighetslitteratur, eller autofiksjon. Denne oppgaven vil se nærmere på romanformen i seg selv og derfor være et sjangerstudie. I tillegg vil det bli stilt kritiske spørsmål til hvordan bruken av begrepet virkelighetslitteratur påvirker ulike lesninger av Oktoberbarn. Gjennom en analyse av romanen ønsker jeg å studere Oktoberbarn sin litteraritet, og undersøke litterær kvalitet framfor biografi og etikk. Kan fascinasjonen for denne formen for litteratur være en samtidsdiagnose?
dc.description.abstractOktoberbarn is a novel by the author Linda Boström Knausgård, and was first published in 2019. In the late modern period in Scandinavia there has been a growth in popularity in a genre often called "virkelighetslitteratur" which can be loosely translated to reality literature, or "autofiksjon" which can be translated to autofiction. This thesis will in one way be a genrestudy of the novel in itself. But also be critical towards the use of the term "virkelighetslitteratur" and how it affects different readings of Oktoberbarn. Through an analysis of the novel, I will study Oktoberbarns litteraritet, and look at literary quality rather than biography and ethics. Could the fascination for this type of literature be seen as an diagnose of the contemporary?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Jeg sa at jeg var forfatter, og at jeg trengte minnene mine.» Oktoberbarn av Linda Boström Knausgård, en samtidsdiagnose?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record