Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOksavik, Arnfinn
dc.contributor.authorHjeldnes, Joakim
dc.contributor.authorVad, Lukas
dc.date.accessioned2023-02-11T18:19:33Z
dc.date.available2023-02-11T18:19:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:131835269:132781661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050164
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Myndighetene presenterte flere krav til navigasjon av hurtiggående fartøy etter Sleipner- ulykken i 1999, i form av hurtigbåtkurs. I denne studien skal vi se nærmere på navigatørers og maskinister holdning til Human Factor- innholdet i disse hurtigbåtkursene, samt om kravene oppnår ønsket effekt. Hensikten med denne undersøkelsen var å søke etter erfaringer som deltakere har gjort seg rundt hurtigbåtkurset. Det har blitt sett nærmere på om Human Factor- innholdet kurset når deltakernes forventinger, samt om kravene fra Sjøfartsdirektoratet oppnår ønsket effekt. Undersøkelsen vil presentere respondentenes holdninger og erfaringer rundt kurset. Videre kommer det fram om respondentene har forslag til endringer og tiltak rundt kurset, samt hvilken nytte de ser av kurset. Vi benyttet oss av både kvantitativ og kvalitativ undersøkelse i forskningsprosessen. Dette var bestående av henholdsvis en utsendelse av spørreundersøkelse og semistrukturert intervju. Undersøkelsen viser at kurset svarer til respondentenes forventinger, men at det er rom for utbedring av kurset. Analysen viste at mange av respondentene er fornøyd med kurset, men at kurset har rom for forbedring. Først og fremst fremlegger vi et forslag om å dele kurset opp i to, en BRM/ERM del og en hurtigbåt del. Vi fremlegger også muligheten for å kjøre bedriftspesifikke kurs, oppdatere pensumet, samt etablere et større fokus på ERM-delen av kurset.
dc.description.abstractAbstract Governing bodies presented multiple requirements connected to the navigation og high- speed crafts after the Sleipner-accident in 1999, in the shape of a high- speed craft course. We will in this study look closer at navigators and machinists’ attitude towards the Human Factor- elements in the high-speed craft course, as well as the effect of the requirements. The purpose of this study was to seek experiences that participants has developed around the course. There has been a closer look at wherever the Human Factor- elements in the course reach the expectations of the respondents, as well as the demands from The Norwegian Maritime Authority reach desired effect. The study will present the respondents attitudes and experiences surrounding the course. Furthermore, the respondents proposed changes and measures will be presented, as well as which benefits they are left with after the course. We utilized both quantitative and qualitative research in the research process. In detail this meant survey and semi-structural interview. The research reveals that the course satisfies the respondents expectations, but there is still room for improvement. The analysis shows that a lot of the respondents is satisfied with the course, with a potential for improvement. First and foremost, we suggest that the course is divided in two parts, one BRM/ERM course, and one high-speed craft course. We also suggest that the opportunity for company-based courses is enabled, as well as updated curriculum. Ultimately, we also suggest that the ERM-part of the course is given more attention.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNTNU Ocean Training sine hurtigbåtkurs - Er Human Factor innholdet godt nok, og hvor viktig er den for maritim opplæring?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel