Show simple item record

dc.contributor.advisorSørheim, Roger
dc.contributor.authorNafstad, Sjur Messel
dc.date.accessioned2023-01-31T18:19:24Z
dc.date.available2023-01-31T18:19:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:118880582:35621650
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3047550
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke faktorer man i integrasjonsprosessen etter oppkjøp av mindre og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter opplever som mest utfordrende for å oppnå virksomhetens målsetninger med oppkjøpet. Oppgaven er casebasert og er gjennomført som en kvalitativ casestudie av integrasjonsprosessene av to oppkjøpte selskaper inn i Volue ASA. De to selskapene som er kjøpt opp og integrert i Volue er Likron GmbH og ProCom GmbH. Begge disse selskapene er tyske teknologiselskaper som leverer programvare og tjenester til energisektoren. Volue kjøpte disse selskapene i november 2020(Likron) og oktober 2021(ProCom). De empiriske resultatene presentert i studien er basert på intervjuer av ansatte i de involverte selskapene, som har vært involvert i integrasjonsarbeidet på ulike måte. Det har vært en stor fordel for studien at det har vært mulig å være tett på integrasjonsprosessen i to caser som er svært representative for oppgavens problemstilling. Empirien samlet inn i studien bekrefter mange av de samme strategiske rasjonale og synergiene man ofte ser nevnt i den etablerte litteraturen på området. Det avdekkes imidlertid også noen svært interessante utfordringer og barrierer i integrasjonsarbeidet som kan være spesielle for oppkjøp av mindre og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter. De viktigste av disse funnene er innvirkningen virksomhetens ansvarsstruktur for økonomiske resultater har på integrasjonsarbeidet, hvordan «modenheten» av organisasjonsstrukturen i det oppkjøpende selskapet påvirker prosessen, det økonomiske bakteppe til den oppkjøpte virksomhet sin påvirkning, og ulike utfordringer knyttet til ledelse av kunnskapsarbeidere, eierskap og ansvarsfølelse.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has been to evaluate which challenges that typically occur in the Post-Merger-integration (PMI) prosess after acquisitions of small- and medium sized technology- and knowledge based companies, and make it challenging to realize the strategic rational and desired synergies of the acquisition. The thesis is conducted as a qualitative case study, where the PMI-processes of two acquired companies into Volue ASA are investigated. The two companies that are acquired and integrated into Volue ASA are Likron GmbH and ProCom GmbH. Both these companies are German technology companies delivering software and services to the energy sector. The companies were acquired by Volue in November 2020(Likron) and October 2021(ProCom) The empirical results presented in the thesis is based on interviews of employees of the involved companies, that have been involved in the PMI process in different ways. It has been an advantage for the research process, that it has been possible to be in close interaction with two integration processes that are highly relevant for the topic of the thesis. The result of this thesis confirms many of the strategic rationales and desired synergies that typically are described in the established litteratur within the area. However, at the same time the thesis reveals some interesting challenges in the PMI-processes that can be special for PMI-processes after acquisitions of technology- and knowledge-based companies. The most important results are the impact of the profit-and-loss structures on the PMI-process, how the “maturity” of the organizational structures of the acquiring company influences the process, the influence of the financial history and background of the acquired companies, and different challenges related to leadership and management of “knowledge workers” and their feeling of ownership and responsibility.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOppkjøp av små- og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter - Utfordringer og barrierer i integrasjonsprosessen (PMI)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record