Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkavhaug, Amund
dc.contributor.authorHåkonarson, Hafsteinn Einar
dc.date.accessioned2022-12-07T18:19:27Z
dc.date.available2022-12-07T18:19:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109479168:64330178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036610
dc.description.abstractBadminton er en populær idrett som bruker fjærballer i stedet for baller. Badmintonballer er komplekse objekter med unike aerodynamiske og individuelle egenskaper. Badmintonballer er sortert i ulike fartsklasser, og det er viktig å velge riktig fartsklasse for det miljøet de skal brukes i. Testing av badmintonballer gjøres i store turneringer, men i lokale turneringer kan testing hoppes over. Det er viktig å teste fjærballer slik at riktig fartsklasse er valgt. Forarbeidet til denne oppgaven konkluderte med at en maskin burde utvikles for å sortere badmintonballer på en objektiv måte. Målet med oppgaven var å designe og utvikle en maskin som kunne analysere badmintonballene og deres miljø, og sortere dem avhengig av om de var egnet til bruk. Aspekter av badmintonballene og miljøet ble diskutert, og maskinen ble delt inn i forskjellige komponenter. Ulike design og konsepter for hver komponent ble presentert og diskutert, og prototyper for hver komponent ble utviklet. Til slutt ble en endelig prototype utviklet og brukt som resultat for denne oppgaven. Den endelige prototypen var i stand til å utføre visse funksjoner som maskinen skulle kunne utføre, for eksempel å slippe ut badmintonballer og å analysere dem. Den endelige prototypen var ikke utstyrt med miljøsensorer og kunn derfor ikke sortere badmintonballer utifra miljødata. Implementering av miljøsensorer, samt videre testing av prototypen anbefales for videre arbeid. Forbedringer og optimaliseringer av prototypen anbefales også før den er klar til bruk i turneringer.
dc.description.abstractBadminton is a popular racket sport that utilizes shuttlecocks instead of balls. Shuttlecocks are complex objects with unique aerodynamic properties and individual traits. Shuttlecocks are sorted into different speed classes, and it is important to select the correct speed class for the environment that you will be playing in. Testing of shuttlecocks is done in large tournaments, but in local tournaments testing might be skipped. It is important to test shuttlecocks so that the correct shuttlecock speed is selected. The pre-work for this thesis concluded that a device should be developed to sort shuttlecocks in a unbiased way. This thesis aimed to design and develop a device which could analyse shuttles and their environment and sort the shuttles depending on if they were fit to be used. Aspects of the shuttle and the environment were discussed, and the device was divided into separate components. Different designs and concepts for each component was presented and discussed, and prototypes for each component were developed. In the end a final prototype was developed and used as the result for this thesis. The final prototype was able to perform certain functions which the final device was supposed to be able to perform, such as dispensing single shuttles and analysing the shuttles. The final prototype was unable to analyse its current environment due to the lack of environmental sensors implemented. Due to the lack of environmental sensors the device was unable to properly sort the shuttlecocks. Implementation of environmental sensors, as well as further testing of the prototype are recommended for further work. Improvements and optimizations of the prototype are also recommended before it is ready to be used in tournaments.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Development of a Shuttlecock Sorter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel