Show simple item record

dc.contributor.advisorFleischmann, Yael
dc.contributor.authorBoge, Bjarte Møllerup
dc.date.accessioned2022-11-19T18:19:38Z
dc.date.available2022-11-19T18:19:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:105366101:16693649
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032987
dc.description.abstractDenne studiens mål har vært å identifisere eksempler på fasene fra den spørrende syklusen til Wild og Pfannkuch (1999) i resonneringen til elever i matematikk R1, i tillegg til å undersøke hvilket nivå av probabilistisk resonnering som de benytter. Datagrunnlaget består av besvarelser fra elleve elever, og innsamlingen av dette kan beskrives som tredelt. Alle elevene arbeidet med skriftlige besvarelser i arbeid med to ulike oppgavesett. I forkant av dette ble fire av elevene intervjuet og besvarte samtidig ett av oppgavesettene muntlig. Etter arbeidet med oppgavesettene ble det gjennomført enda et intervju med fem av elevene. I tillegg til å bruke den spørrende syklusen som modell har det også ved deduksjon fra andre studier blitt konstruert et eget rammeverk for å vurdere elevers nivå av probabilistisk resonnering. Resultatene fra analysen av datamaterialet viser at eksempler på alle fasene fra den spørrende syklusen er blitt identifisert, og at elevene benytter ulike nivå for probabilistisk resonnering.
dc.description.abstractThe aim of this study has been to identify examples of the phases from the interrogative cycle of Wild og Pfannkuch (1999) in the reasoning of mathematics R1 students, in addition to investigating the level of probabilistic reasoning they use. The data base consists of answers from eleven students and the collection of this can be described as threefold. All students worked on written answers with two different worksheets. Prior to this, four of the students were interviewed and simultaneously answered one of the worksheets orally. After the work with the task sets, another interview was completed with five of the students. In addition to using the questioning cycle as a model, a separate framework has also been constructed by deduction from other studies to assess students’ level of probabilistic reasoning. The results from the analysis of the data material show that examples of all the phases from the interrogative cycle have been identified, and that the students use different levels of probabilistic reasoning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Er ikke det veldig åpenbart?» - En case-studie av elevers tenking og resonnering i møte med probabilistiske oppgaver
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record