Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLager Vestberg, Nina
dc.contributor.authorKobberød, Guro
dc.date.accessioned2022-10-26T17:20:03Z
dc.date.available2022-10-26T17:20:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104597790:65797406
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028505
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler kjendisene som deltar i realityseriene Mesternes Mester og Landskampen, og hvordan deres respektive TV-kanaler, offentlige finansierte NRK og kommersielt finansierte TV2, bruker kjendisene til sin fordel ved hjelp av produktplassering og skjult reklame. Oppgaven fokuserer også på hvordan deltakerne drar nytte av å medvirke i Mesternes Mester og Landskampen, og hvordan dette er med på å forhøye deres kjendisstatus. For å kartlegge kjendisenes status før og etter deltakelsen på best mulig vis er teorien om at alle kjendiser til stadighet befinner seg på et eller flere av seks stadier i en berømmelsessyklus brukt (Deller, 2016). Oppgaven gjør også rede for mediediskursen rundt kjendisdeltakerne og seriene i form av anmeldelser, nettartikler, og brukerkommentarer publisert på internett. Målet er å redegjøre for hvorfor TV-kanaler produserer realityserier med kjendisdeltakere, og hvorfor kjendisene fortsetter å delta.
dc.description.abstractThis master thesis deals with the celebrities who participate in the reality series Mesternes Mester og Landskampen, and how their respective TV-channels, the publicly funded NRK and the commercially funded TV2, use the celebrities to their advantage through product placement and hidden advertising. The thesis also focuses on how the contestants benefits from participating in Mesternes Mester and Landskampen, and how this helps to increase their celebrity status. To map out the status of celebrities before and after the participation in the best possible way, the theory that all celebrities are constantly at one or more of six stages in a fame cycle is used (Deller, 2016). The thesis also describes the media discourse around the celebrity contestants and the series in form of reviews, online articles, and user comments published on the internet. The goal is to figure out why TV-channels produce reality series with celebrity contestants, and why celebrities continue to participate.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKommersiell kontra statlig kjendisdeltakelse
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel