Show simple item record

dc.contributor.authorBergmann, Webjørn Yksnøy
dc.contributor.authorDyb, Edvard Johan
dc.date.accessioned2015-09-25T11:58:43Z
dc.date.available2015-09-25T11:58:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302056
dc.description.abstractDenne rapporten omhandlar bacheloroppgåva: "Bruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøy", gitt av Rolls-Royce Marine og Høgskolen i Ålesund. Hensikta med oppgåva er å utvikle eit hjelpeverktøy for kvalitetssikring av avstandsmåling for bruk under DP-operasjonar. Eit enkelt og rimeleg, men likevel nøyaktig, verktøy der avstanden vert målt ved hjelp av to kamera. Målet med prosjektet var å kunne trekke ein konklusjon om eit slikt verktøy er mogleg å lage, basert på det teoretiske grunnlaget utarbeida i dette prosjektet. Resultatet syner at ein med stereokamera kan oppnå ønska presisjon til ein lav kostnad. I eit testoppsett med målingar opp til 200 meter låg alle målingane innanfor kravspesifikasjonene. Mindre enn 0.5% avvik opp til 100 meter og mindre enn 1.0% opptil 200 meter. Med det teoretiske grunnlaget og funksjonane som er utvikla kan ein generere spesifikasjonar nødvendig for å få eit stereo-oppsett med ønska presisjon og rekkevidde. Rapporten inneheld nødvendig bakgrunnsteori, metodar som er brukt, resultatet som er oppnådd, samt ei drøfting av metodane og resultatet og til slutt ein konklusjon. I tillegg ligg kjeldekode for alle dei utarbeida funksjonane vedlagt saman med framdriftsrapportar og møtereferat gjennom prosjektet.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKameranb_NO
dc.subjectKvalitetssikringnb_NO
dc.subjectHjelpeverktøynb_NO
dc.subjectPosisjonmålarnb_NO
dc.subjectDP-fartøynb_NO
dc.titleBruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge