Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkundberg, Olav
dc.contributor.authorAune, Anneli Aminda Walla
dc.contributor.authorTryggestad, Anders Åsen
dc.date.accessioned2022-09-20T17:20:41Z
dc.date.available2022-09-20T17:20:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111577928:111581140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019900
dc.description.abstractTil tross for at den teknologiske utviklingen avanserer raskere i dag enn noen gang før, er en tradisjonell utviklingstilnærming fremdeles i bruk blant flere programvareleverandører. Samtidig stilles det høye forventninger og krav til funksjonalitet, tilgjengelighet, kvalitet og sikkerhet i programvaren. Leverandørene ser et økende behov for å innføre nye metoder og teknologi for å imøtekomme disse kravene og levere programvare raskere og mer pålitelig. En omlegging til moderne konsepter som skytjenester og DevOps vil kreve store omveltninger. Dette er et sentralt problemområde. Flere leverandører mangler den kompetansen som trengs, er skeptiske til store endringer og preges dessuten av eldre arkitektur. Målet med dette prosjektet er å bidra til å løse dette problemet. Løsningen er utarbeidet gjennom benyttelse av forskningsmetodikken Design Science Research. Resultatet vi har kommet frem til er en løsningsarkitektur for kontinuerlig utrulling med tjenestene Azure Kubernetes Service og Azure DevOps. For å vise hvordan løsningsarkitekturen kan realiseres, har vi utviklet en brukerveiledning som et vedlegg til rapporten. Videre demonstrerer vi hvordan løsningsarkitekturen bidrar til å løse problemet i et realistisk case, med utgangspunkt i en fiktiv bedrift. Demonstrasjonen la grunnlag for å konkludere med at løsningsarkitekturen muliggjør kontinuerlig utrulling.
dc.description.abstractAlthough technology is progressing at a faster rate than ever before, several software vendors continue to adopt a traditional development approach. Simultaneously, great expectations and demands are placed on the software’s functionality, availability, quality, and security. Vendors are increasingly required to adopt new methods and technologies in order to meet these demands and provide software more quickly and reliably. Major changes are required to transition to current concepts such as cloud computing and DevOps. This is a significant problem. Several vendors lack the necessary skills and are apprehensive of radical changes in addition to having legacy architecture. Hence, this project’s purpose is to assist in resolving this problem. Our solution was developed utilizing the research methodology Design Science Research. The project’s result is a continuous deployment solution architecture using Azure Kubernetes Service and Azure DevOps. We developed a user guide as an appendix to the report to showcase how the solution architecture may be applied. Furthermore, we demonstrated how the solution architecture contributes to solving the problem in a real-world scenario, based on a fictional company. The demonstration established that the solution architecture allows for continuous deployment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKontinuerlig utrulling med Azure Kubernetes Service og Azure DevOps
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel