Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøigård, Ingrid Tajet
dc.contributor.authorIversen, Lise Sofie
dc.date.accessioned2015-09-24T13:50:03Z
dc.date.available2015-09-24T13:50:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301783
dc.description.abstractBakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: Å undersøke barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldres erfaringer fra å være innlagt i en barnemedisinsk avdeling og hvilke konsekvenser dette får for sykepleien til denne pasientgruppen. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på 8 forskningsartikler, der 6 var kvalitative og 2 både kvalitativ og kvantitativ. Resultater: Barn og foreldre får fysiologiske og psykologiske reaksjoner ved barnas innleggelse på barnemedisinsk avdeling. Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon er viktige tiltak for barnas og foreldrenes opplevelser. God undervisning og veiledning ligger til grunn for at barna og foreldrene vil klare å mestre den nye hverdagen. Konklusjon: Hyppige reaksjoner relateres til sjokk, usikkerhet og sorg. Gjennom gode samtaler, omsorg og bekreftelse kan barn og foreldres psykiske behov imøtekommes. Sykepleier må ha kunnskap i å undervise og veilede barn med nyoppdaget diabetes og deres foreldre.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Each year, 300 Norwegian children under age 15, are diagnosed with type 1 diabetes. Norway is one of the countries with the highest number of cases of childhood diabetes, and the number of new cases has doubled in the last 30 years. Objective: To investigate children with newly diagnosed type 1 diabetes and their parents’ experiences of being hospitalized to a childrens’ medical section and what consequences this will have for nursing. Methods: A systematic literature review based on 8 research studies, six were qualitative and two both qualitative and quantitative. Results: Children and parents have both physiological and psychological reactions to the childs hospitalization to childrens’ medical section. Organized information and communication are important measures for childrens’ and parents’ experiences. Effective education and guidance underlies that the children and parents will be able to cope with the new daily life. Conclusion: Frequent reactions are related to shock, uncertainty and grief. Children and parents psychological needs can be met through properly conversations and acknowledgement. The nurses must have knowledge in how to teach and tutoring children with newly diagnosed type 1 diabetes and their parents.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectOpplevelse av diabetesnb_NO
dc.subjectBarn med diabetesnb_NO
dc.subjectPårørende : foreldrenb_NO
dc.subjectDiabetes type 1nb_NO
dc.titleBarn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldrenb_NO
dc.title.alternativeChildren with newly diagnosed type 1 diabetes and their parentsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge