Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStene, Annlau
dc.contributor.authorThillaiampalam, Shobena
dc.date.accessioned2015-09-24T13:38:54Z
dc.date.available2015-09-24T13:38:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301779
dc.description.abstractHensikt: Hensikten er å belyse hva pasienter med diabetes type 2 opplever er viktig sykepleie for at de skal kunne mestre sin nye livssituasjon. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler. Det er brukt seks kvalitative og to kvantitative artikler. Resultat: Informasjon gjennom god kommunikasjon, motivasjon og støtte, samt oppfølging, opplevde pasienter med diabetes type 2 var viktig sykepleie for å kunne mestre sin nye livssituasjon. Konklusjon: Det å gi god informasjon som er motiverende og støttende, gjennom hele sykdomsforløpet er det som kom fram som viktig sykepleie. Sykepleier må fokusere på alle tre områdene når sykepleie skal gis for at mestring skal kunne oppnås, da fokus på bare et område ikke vil være fullstendig.nb_NO
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to illuminate what type 2 diabetes-patients experience as important nursing for them to cope with their new life situation. Method: A systematic literature study based on eight research articles. Six qualitative and two quantitative articles was included in this systematic literature study. Result: Type 2 diabetes patients experienced that getting information through good communication, motivation and support, including follow-up, was useful for dem to cope with their new life situation. Conclusion: Information through good communication, which is motivating and supportive, through the whole disease progression, came forward as important nursing care. For coping to be achieved, nurses have to focus on all the three areas when nursing care is given, because by just focusing on one of the areas the patient will not be able to achieve coping.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectDiabetes type 2nb_NO
dc.subjectOpplevelse av diabetesnb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleDiabetes type 2 : å mestre en ny livssituasjonnb_NO
dc.title.alternativeType 2 Diabetes : to cope with a new life situationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge