Show simple item record

dc.contributor.authorUlvestad, Anette Mekvik
dc.contributor.authorEriksen, Nathalie Ulvestad
dc.date.accessioned2015-09-24T11:24:33Z
dc.date.available2015-09-24T11:24:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301666
dc.description.abstractHensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre og helsepersonell. Metode: Det har blitt utført en systematisk litteraturstudie hvor åtte forskningsartikler har blitt inkludert. Videre ble det gjennomført en innholdsanalyse av artiklenes resultat. Resultat: Barn forstår at noe er galt i familien og dersom de ikke får informasjon kan dette føre til at de lager seg egne oppfatninger om sykdommen. Dersom barn ikke får informasjon kan dette føre til at de føler seg ekskludert fra familien. De ønsket ærlig og konkret informasjon om sykdom, prognoser og behandling. Barn hadde stor nytte av å møte andre i samme situasjon. Konklusjon: Barn har behov for ærlig og konkret informasjon fra begynnelsen. De må bli sett på som individuelle personer med behov for tilpasset informasjon og oppfølging. Åpen kommunikasjon kan føre til tillit mellom foreldre og barn, og føre til at de føler seg inkludert i familien. Å møte andre i samme situasjon kan være et godt redskap for å mestre hverdagen og gi en økt forståelse av situasjonen.nb_NO
dc.description.abstractObjective: To get a better understanding of what children and adolescents need when they have a parent with cancer. By emphasizing their perspective the idea is that this study should contribute to children and adolescents getting their needs taken care of by parents and health personnel. Methods: It has been conducted a systematic literature review were eight research papers have been included. Then a content analysis was conducted of the article results. Results: Children understand that something is wrong in the family and if they do not receive information this can cause them to make their own perception of the illness. If children do not receive information this might make them feel excluded from the family. They wanted honest and concrete information about the illness, prognosis and treatment. Children benefit from meeting others in the same situation. Conclusion: Children need honest and specific information from the beginning. They must be seen as individuals with needs for adapted information and follow – up. Open communication can lead to trust between parents and children, and make them feel included in the family. To meet others in the same situation can be a good tool to cope with their daily life and provide a better understanding of the situation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectPårørende : barn og ungdomnb_NO
dc.subjectPårørendes opplevelsenb_NO
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.titleBarn og ungdom som pårørendenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge