Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalliday, Jeanine
dc.contributor.authorRusten, Ragnhild Våge
dc.date.accessioned2015-09-24T11:14:18Z
dc.date.available2015-09-24T11:14:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301648
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i verden, og bare i Norge blir det oppdaget 2800 nye tilfeller hvert år. Mastektomi er den viktigste behandlingsformen. Hensikt: Oppgaven vil finne ut hvordan kvinner opplever seksualitet og relasjon til partner etter utført mastektomi på grunn av brystkreft. Metode: Fremgangsmetoden var et systematisk litteratursøk, hvor tre utvalgte databaser ble brukt. Fra søkene ble det brukt seks kvalitative og to kvantitative artikler som ble analysert. Resultat: Hovedfunnene var at kvinnene i studiene opplevde forskjellige psykososiale reaksjoner. Kvinnene opplevde endring i kroppsbilde. Kvinnene opplevde at mastektomien påvirket relasjon med partner positivt og negativt. Konklusjon: Kvinnene opplevde psykososiale endringer etter mastektomi som påvirket tilværelsen i perioden etter. Relasjon til partner ble påvirket fordi kvinnene endret oppfatning av seg selv og oppfatning om hvordan partner oppfattet de. Sykepleier trenger mer informasjon om hvordan de kan møtte kvinnene og partner.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Breast cancer is the most common cancer for women in the world, and only in Norway, it is discovered 2800 new cases each year. Mastectomy is the most important treatment method. Purpose: The paper will determine how women experience sexuality and relationship with partner after they conducted mastectomy because of breast cancer. Method: Method was a systematic literature where three selected databases were used. From the searches six qualitative and two quantitative articles were analyzed. Result: The main findings were that the women in the studies experienced various psychosocial reactions. Womens experienced change in the body image. The womens experienced that the mastectomy affected their relationship with partner. Conclusion: The women experienced psychosocial changes after mastectomy that affected life in some period. Relation to partner were affected because women changed perception of themselves and perception of how partner looked at them. Nurses must get more information about how to meet the women and the partner.
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.subjectMastektominb_NO
dc.subjectBrystkreftnb_NO
dc.subjectOpplevelse av mastektominb_NO
dc.titleSeksualitet og relasjon til partner etter mastektominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge