Show simple item record

dc.contributor.advisorFjørtoft, Henning
dc.contributor.authorSkarshaug, Tonje
dc.date.accessioned2022-07-22T17:20:54Z
dc.date.available2022-07-22T17:20:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113334384:33663315
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007905
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI forskrift til opplæringsloven (2020) står det at «formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget». Dette betyr at elevene i den norske skolen har lovfestet rett på vurdering som fremmer læring. De har også rett på informasjon om egen kompetanse. Den vanligste måten å gi denne informasjonen på er å sette en karakter. Karakteren har de siste årene vært gjenstand for diskusjon og kritikk, og det viser seg vanskelig å komme frem til noen absolutt sannhet om karakterer. I denne komparative kasusstudien undersøker jeg to norsklæreres opplevelse av egen karaktersettingspraksis på ungdomstrinnet. Studien avdekker et noe ambivalent forhold til karaktervurderinger. Lærerne erfarer at karakteren får for mye fokus og har negativ innvirkning på elevenes motivasjon og selvfølelse. Dette gjelder særlig for elever som presterer lavere enn aspirasjonsnivået. Samtidig argumenteres det for at det summative vurderingssystemet er spesialdesignet for å stadfeste elevenes kompetanse, og si noe om hvor de er i læringsprosessen (Guskey, 2019). Nøkkelord: Læreravgjørelser, vurdering, vurdering for læring, karakterer
dc.description.abstractIn the act of education (2020) it´s stated that pupils have a right for assessment that promotes learning. They also have a right for information about their own competence. Grading is the most common way of communicating pupil accomplishments. Grading has been subject to discussion an criticism over the last years, and it deems difficult to come up with a definite truth about grades. In this comparative case-study I look into two Norwegian teachers experience with their own grading in middle school. It reveals an ambivalent relationship with the assessment method. The teachers report that their pupils are to focused on the grades, and that it has negative impact on pupils motivation and sense of self. This especially applies to pupils who accomplish lower grades than they aspire to. An argument in favour of the grading is that the summative assessment system is designed to communicate the pupils competence, and where they are in the learning process (Guskey, 2019). Keywords: Teacher-decision-making, assessment, assessment for learning, gradin
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«[...] og da gir du kanskje tre, selv om teksten egentlig er en toer»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record