Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Tone Pernille
dc.contributor.advisorBekken, Tor-Einar Bjørnhullet
dc.contributor.authorRønnebu, Bård
dc.date.accessioned2022-07-21T17:21:13Z
dc.date.available2022-07-21T17:21:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113335787:35336136
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007652
dc.description.abstractMasteroppgavens overhengende tema er bredde- og dybdediskursene i kulturskolen, og problematikken rundt den. Jeg har presentert mye av diskusjonen rundt bredde og dybde som foregår gjennom akademia og i statlige organer i etterkant av den nyeste rammeplanen. Gjennom oppgaven har jeg også fremhevet meningsinnholdet fra tre musikklærere i Trondheims kommunale kulturskole gjennom en narrativ tilnærming, og også en forståelse av deres profesjonsutøvelse. Kulturskolens samfunnsoppdrag krever undervisning av høy kvalitet for alle, uansett bakgrunn, sosioøkonomisk eller geografisk. Dette medfører at alle unge skal få muligheten til å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang. Kulturskolen skal være et tilbud både for kunstnerspirer og unge som bare vil ha det moro med kunstfag. Byrden faller på kulturskolelærerne med det vide spekteret av profesjonskompetanse som skal til, og på kulturskolen og kommunen som tilretteleggere og ressursinnehavere. Kulturskolelærere som profesjonsutøvere ser ut til å fint håndtere balanseringen. De forener bredde- og dybdeaspektene i utførelsen av samfunnsoppdraget de er gitt, og gir kulturskolelevene et tilfredsstillende tilbud.
dc.description.abstractThe overarching theme of this master’s thesis is the breadth and depth discourses in the Norwegian school of music and performing arts, and the dilemmas surrounding it. I have presented much of the discussion surrounding the breadth and depth that takes place in academia and public institutions following the latest curriculum framework. Through the thesis, I have also highlighted the content of three music teachers in Trondheim municipal School of music and performing arts Through a narrative approach, and also an understanding of their professional conduct. The social task of the Norwegian school of music and arts requires high quality tutoring for everyone, regardless of socioeconomic or geographical background. This implies that all the young should have the opportunity to develop the joy of creating, engagement and the desire to explore. The Norwegian school of music and arts will offer their services to both aspiring artists and others who just want to enjoy the ride. The burden falls upon the music teachers to with the wide range of professional competence necessary, and on the school and the municipality as a facilitator and providers of resources. Music teachers as professionals seems to handle the balancing act just fine. They unite the aspects of breadth and depth in the execution of the mission they are assigned and provide satisfactory opportunities to the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikklæreres fortelling om dybde og bredde i kulturskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record