Show simple item record

dc.contributor.advisorEide, Kristin Melum
dc.contributor.authorBiltvedt, Sondre
dc.date.accessioned2022-07-19T17:22:09Z
dc.date.available2022-07-19T17:22:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107174369:34490508
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007017
dc.description.abstractDenne oppgaven ønsker å utfordre de mest rigide formelle tilnærmingene til språk ved å utforske språkets fleksible egenskaper med utgangspunkt i ordet "begynne". Studien nærmer seg ordet ved hjelp av korpusundersøkelser, som skal belyse argumentstrukturen(e) til "begynne". Den engelske formen blir brukt som et viktig sammenligningsgrunnlag for å forstå funksjonen den spiller på norsk, som viser seg å være ganske annerledes enn på engelsk. Diskusjonen tar for seg den plastiske funksjonen til "begynne", ved å se på de ulike argumentstrukturene i lys av kategoriell tilpasning, og hvor vidt det kan være et polysemisk eller homonymisk ord. Den diskuterer også hvordan syntaktiske og semantiske trekk påvirker hvilket leksikalsk oppslag av "begynne" som brukes i forskjellige ytringer.
dc.description.abstractThis thesis seeks to challenge the most rigid formal approaches to language by exploring the flexible properties of language based on "begin" in Norwegian. The study approaches the word with the help of corpus materials, which helps us understand the argument structure of the word. The English form is used as an important basis for comparison to understand the function it plays in Norwegian, which turns out to be quite different than in English. The discussion addresses the plastic function of the verb, by looking at the different argument structures in the light of coercion, and to what extent it can be a polysemic or homonymous word. It also discuss how syntactic and semantic features affect which lexeme of "begin" is used in different utterances.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Til å begynne med»: En undersøkelse av semantiske og syntaktiske trekk ved begynne i norsk
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record