Show simple item record

dc.contributor.advisorLove, Gary
dc.contributor.authorHatlegjerde, Eline Vada
dc.date.accessioned2022-07-19T17:22:04Z
dc.date.available2022-07-19T17:22:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109722273:25540060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007012
dc.description.abstractI løpet av det siste tiåret har minnesmarkeringer i Storbritannias offentlige rom fått mye oppmerksomhet som et resultat av et økt fokus på inkludering av forskjellige grupper i samfunnet. Dette fokuset har utspring i debatter vedrørende Storbritannias forsoning med de negative aspektene og konsekvensene av dets imperie. Tema for debattene har vært den problematiske fortiden til noen av de som minnes gjennom statuer og andre minnesmerker, og deres syn på 'rase', imperium og kolonialisme. Det har utviklet seg et skille mellom de som ønsker å fjerne disse minnesmarkeringene på den ene siden, og de som ønsker å beskytte dem på grunn av minnesmarkeringenes betydning for nasjonal arv og identitet, på den andre. Denne masteravhandlingen utforsker forbindelsen minnesmarkeringer har til identitet, arv, og vår forståelse av fortiden, samt minnesmarkeringers viktighet og tilstedeværelse i det offentlige rom. Avhandlingen har også som mål å undersøke nødvendigheten av å holde debatter rundt minnesmarkeringene og de narrativene av fortiden som de representerer.
dc.description.abstractIn the last decade, commemorations in the public spaces of Britain have gained attention as a result of increased focus on inclusivity. This focus has emerged from discussions and debates about Britain coming to terms with the negative aspects and consequences of its empire. In the discussions, the focus has been on the problematic pasts of some people commemorated in statues and memorials in connection to their views on ‘race’ and empire. A division has developed between people wanting to remove these commemorations on the one side, and people wanting to protect them, because of their history’s significance to the persons’ heritage and identity, on the other. This thesis investigates the connection commemorations have to identity, heritage, and the past, and commemorations' significance in Britain’s public spaces. Moreover, this thesis aims to investigate the necessity of having debates about these commemorations and the narratives of the past which they represent.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Threatened British Identity? Rethinking the roles of commemorations in 21st century Britain
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record