Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlrik Hjort Lassen, Roald Renmælmo, Trond Oalann
dc.contributor.authorLars Sonnenrein
dc.contributor.authorHelge Kleemann
dc.date.accessioned2022-07-16T17:20:57Z
dc.date.available2022-07-16T17:20:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111366790:115479895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006188
dc.description.abstractVindskeive tak ser en ganske sjelden. Vi har i denne rapporten sett nærmere på utførelsen av det vindskeive tårntaket i Bergen Domkirke. Tårntaket, som ble bygget i 1725, inkluderer en 45 graders vridning i takflaten mot hjørnene. Med det som utgangspunkt har vi analysert og kartlagt de ulike prosedyrene og tegneteknikkene som kan har blitt brukt i fremstillingen av en slik konstruksjon. Hovedfokuset i denne rapporten var er å analysere konstruksjonselementene som utgjør den vindskeive delen i tårntaket. Forfatterne skulle finne ut hvordan konstruksjonen kan ha blitt tegnet og bygget, både teoretisk på papir og praktisk ved å bygge en modell. Vi har sett nærmere på læren om skiftning. Vi har analysert denne teknikken fra et historisk perspektiv ved hjelp av litteratur og praktisk ved å bruke den i en modell. Tårntakets konstruksjon ble undersøkt etter spor og markeringer. Dette skulle hjelpe å bestemme mulige konstruksjonsmetoder. Som et resultat av analysen har vi konkludert med 2 mulige metoder. Begge metodene ble deretter brukt i et praktisk forsøk, for å bestemme hvilken som var mest sannsynlig brukt. Resultatene av våre praktiske forsøk viser at det er høy sannsynlighet for at hovedkonstruksjonen i tårnet er tegnet og konstruert på avbindningsplassen. Arbeidet med den geometriske fremgangsmåten (skiftning) viste seg å være en presis og rask metode for å konstruere og tilvirke en forsøksmodell. Den vindskeive hjørnekonstruksjonen som forfatterne har lagt hovedfokuset på, er ikke bygget på samme måten. Her har sperrene blitt plassert tilfeldig, og har blitt individuell tilpasset på stedet. Her har det blitt brukt en praktisk tilnærming.
dc.description.abstractCurved, non-linial or bell-cast roofs are quite rare. In this report, we have taken a closer look at how the bell-cast, curved tower roof of the Bergen Cathedral was built. The tower roof was built in 1725 and includes a 45 degree curvature that flairs upwards from the corners of the tower. We have analyzed and surveyed the various procedures and layout techniques that would have been used to make this unique roof design. The primary focus of this thesis is to analyze the construction elements that make up the bell-cast shape of tower roof. We aim to determine how this construction might have been layed out and built, both theoretically on paper and practically by designing a model. Using stereotomy, we explored specifically the technique of lofting (stereometry), a draftning technique to generate uniform curved lines. We analyzed this technique from a historical perspective using literature and practically by applying it with a model. The tower roof´s construction was surveyed for clues and markings to help determine possible layout techniques and construction method. As a result of the analysis we have concluded on 2 possible methods. Both methods were then applied practically to determine which was more likely used. The results of our practical application of the techniques, show that it is most likely that the main construction of the tower was designed and built on-site. Lofting (skifting) proved to be both very accurate and efficient in the construction of our hand- crafted model. However, it does not appear that the 45 degree curvature in the corners of the roof-plane were made in the same way. In this specific detail of the roof construction, the rafters are placed randomly and were constructed individually, on-site as the main construction was being assembled. It can be concluded that this practical approach was used for the corner elements, for ease of visualization and construction while the form of the main roof took shape.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePraktisk konstruksjon av vindskeive takflater Rekonstruksjon av arbeidsmåte for bygging av tårnkonstruksjonen med hovedfokus på skiftning i Bergen Domkirke
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel