Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTrine Tetlie Eik-Nes
dc.contributor.authorKarina Einan Enoksen
dc.contributor.authorKristin Hestnes
dc.date.accessioned2022-07-16T17:19:34Z
dc.date.available2022-07-16T17:19:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443322
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006130
dc.description.abstractHensikt Å undersøke om virtuell virkelighet kan benyttes for å fremme deltakelse i offentlig fremføring for studenter med taleangst. Frykt for offentlig fremføring, en del av sosial angst, er et folkehelseproblem som kan føre til at studenter opplever utfordringer med å delta i høyere utdanning.   Metode Scoping review ble benyttet for å systematisere, vurdere og analysere relevant forskningslitteratur for å besvare problemstillingen. ST ble brukt for å analysere utvalgte artikler.   Resultat Studier viser at offentlig fremføring ved hjelp av virtuell virkelighet gir lignende positive resultater på taleangst som ekte fremføring (vivo eksponering). Innhentet forskningslitteratur viser at gradering av offentlig fremføring i virtuell virkeligheten kan påvirke deltakerens opplevelse av angst under aktiviteten.  Resultat av analysen viste fire tematiske områder: mindre unnvikelse, trygge rammer, følelse av frykt og gradering.   Konklusjon Denne oppgaven konkluderer med at virtuell virkelighet kan benyttes blant studenter med taleangst. Virtuell virkelighet bidrar til økt deltakelse ved at terapien skjer i trygge rammer, og man får mindre frykt gjennom muligheten til å gradere situasjonen. Virtuell virkelighet viste til like gode resultater som eksponeringsterapi i virkeligheten.
dc.description.abstractObjective To investigate if treatment through virtual reallity can promote participation in public speaking for students with public speaking anxiety. Public speaking anxiety, a subtype of social anxiety, is a public health issue that can cause challenges for students in higher education. Method Scoping review was used to systemize, quality assure and analyze relevant scientific literature to help us answer our topic question. Results Science shows that exposure through virtual reality is as successful in redusing stress in public speaking as exposure in real life (in vivo). Public speaking in virtual reality can be graded to influence the participants level of anxiety through the activity. Our research uncovered four thematic areas: decreased avoidance, safe surroundings, feelings of fear and grading. Conclusion This thesis concludes that virtual reality can be used as treatment for students with public speaking anxiety. Virtual reality promotes participation by providing safe surroundings and decrease feelings of fear by giving the therapist tools to grade the activity. Scientific studies shows that exposure in virtual environments is as successful in decreasing public speaking anxiety as exposure in real life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVirtuell virkelighet som behandling for taleangst
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel