Show simple item record

dc.contributor.advisorKvamvold, Joakim.
dc.contributor.authorLevinh, Tim Himle.
dc.contributor.authorOmbudstvedt, Thomas Fredrik.
dc.date.accessioned2022-07-15T17:21:00Z
dc.date.available2022-07-15T17:21:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114729398:70262266
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005942
dc.description.abstractI denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til risikokomponentene til mindre porteføljer bestående av 1 til 30 aksjer og deres risikonivå. Når vi analyserer simulerte porteføljer de siste fire tiårene finner vi at diversifiseringsgevinsten av å legge til aksjer i mindre porteføljer har vært stabil. Til tross for at 8 til 10 aksjer holder for å fjerne mesteparten av det idiosynkratiske risikoen i porteføljer, har mindre porteføljer generelt lav avkastning. Vi bruker også en disaggregert modell og parametriske modeller for å studere den idiosynkratiske volatiliteten og sambevegelsen til avkastningen til aksjene listet på NYSE fra 1980 til 2021. Vi identifiserer et regime bytte hvor den gjennomsnittlige idiosynkratiske volatiliteten til aksjer har skiftet til et lav-volatilitets regime fra slutten av 90-tallet. I kontrast skiftet sambevegelsen til aksjene til et høy-korrelasjonsregime fra 2000 tallet. Netto effekten av regimeendringene utligninger hverandre og forårsaker den stabile diversifiseringgevinsten.
dc.description.abstractThis paper examines the development of the risk determinants for smaller portfolios that consists of 1 to 30 stocks and their risk performance. When we analyze the performance of simulated portfolios throughout the last 4 decades, we find that the diversification gains from adding stocks to a small portfolio have been stable throughout our sample. While 8-10 stocks suffice to remove most of the portfolios’ idiosyncratic risk component, smaller portfolios typically have poor returns. We also use a disaggregated approach and parametric models to study the idiosyncratic volatility and co-movement between the returns of common stocks listed from 1980 to 2021 on the NYSE. We identify a regime shift where the average idiosyncratic volatility of common stocks has entered a lower volatility state from the late 1990s. In contrast, the co-movement between stock returns shifted to a higher correlation state from the early 2000s. The net effect of the regime shifts thus cancel each other out, causing the stable diversification gains.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHas the Diversification Effect of Small Stock Portfolios Changed?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record