Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindsay Ferrara
dc.contributor.authorTanja Midtflå Nikolaisen
dc.date.accessioned2022-07-15T17:19:54Z
dc.date.available2022-07-15T17:19:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107740273:51262696
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005910
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har problemstillingen «Hvilke utfordringer byr tolkemedierte interaksjoner på med tanke på turtaking, og hvordan kan slike utfordringer løses eller omgås?». For å kunne besvare problemstillingen gjennom en litteraturgjennomgang, skal signaler for turtaking og det potensielle turskiftepunktet presenteres på både talespråk og tegnspråk fra flere forskjellige forskere. Med denne informasjonen, kan noen forskjeller for hvordan turtakingen mellom de forskjellige språkene synliggjøres. Utfordringene som kan oppstå i møte med hverandre i en tolkemediert interaksjon blir da også oppdaget. Utfordringene blir fremstilt gjennom flere forskere sine funn som tidligere gjennom forskning på turtakingen i tolkemedierte interaksjoner mellom et tegnet og talt språk.
dc.description.abstractThis bachelor thesis consists of "What challenges do interpreter-mediated interactions offer in terms of taking turns, and how can such challenges be solved or circumvented?". In order to answer the bachelor thesis through a literature review, signals for turn taking and the potential turn change point is presented in both spoken and sign language from several different researchers. With this information, some differences in how the tour between the different languages can be made visible. The challenges that may arise in meeting each other in an interpreter-mediated interaction are then also discovered. The challenges are presented through several researchers' findings as before through research on taking turns in interpreter-mediated interactions between a drawn and spoken language.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDe mange Utfordringer med Turtaking i en Tolkemediert interaksjon mellom Talespråk og Tegnspråk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel