Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorNilsen, Annelin Grindvik
dc.contributor.authorKnutsen, Marthe Hauge
dc.date.accessioned2022-07-12T17:21:20Z
dc.date.available2022-07-12T17:21:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112446249:114519800
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004882
dc.description.abstractBakgrunn Dødsårsaksregisteret til folkehelseinstituttet viser at kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Mange med uhelbredelig kreft har et ønske om å få dø hjemme med sine nærmeste rundt seg. I 2020 var 27% av dødsfallene fra kreft. Kun 13% av de totale dødsfallene skjedde i hjemmet. Hensikt Hensikten med studien er å finne ut hvordan sykepleier kan tilrettelegge for god palliativ pleie til kreftsyke pasienter i hjemmet. Metode Dette er en systematisk litteraturstudie hvor åtte forskningsartikler er plukket ut. Vi har tatt i bruk Evans innholdsanalyse for å analysere artiklene og kategorisere funnene. Resultat Resultatene av innholdsanalysen deles inn i tre forskjellige tema. Temaene er samarbeid med pårørende, organisering for pasienten og hvordan tjenestene er organisert. Alle temaene viser til viktige områder for sykepleier for at en god palliativ pleie hjemmet skal være mulig og resultatet av analysen viser at det er behov for utvikling og forbedring av tjenestene. Konklusjon Drøftingen i oppgaven viser til tre tema; hvordan tjenesten er organisert, samarbeid med pårørende og omsorg for pasienten. Disse temaene er viktige element for sykepleier å legge til rette for god palliativ pleie. Gjennom en god organisering av tjenesten, ivaretakelse av pasientens fysiske og psykiske behov, samt pårørende, legger sykepleier til rette for en god palliativ pleie i hjemmet.
dc.description.abstractBackground The causes of death register at the National Institute of public Health shows that cancer is the most common cause of death in Norway. Many with terminal cancer wish to die at home, surrounded by their loved ones. In 2020 alone 27% of deaths came from cancer. Only 13% of the total of deaths happened at home. Aim The purpose of this study is to find measures that the nurse can implement to be able to facilitate good palliative care for cancer patients at home. Method The method used is a systematic literature study of 8 selected articles. We have used Evans content analysis to analyze the articles and categorize the findings. Results The results from the content analysis can be divided into three different topics. These are collaboration with relatives, patient care and how the services are organized. The topics refers to areas important for nurses to achieve good palliative care in home based care. The results from the analysis show a need for development and improvement of the services. Conclusion The discussion refers to the three topics; how the services are organized, collaborations with relatives and patient care. These topics are key elements for the nurse to be able to facilitate good palliative care. Through good organization and taking care of the patients and their relatives, the nurse is able to facilitate good palliative care in the home.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiers tilrettelegging av god palliativ pleie til kreftsyke i hjemmet.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel