Show simple item record

dc.contributor.advisorBryne, Lars Petter
dc.contributor.authorKnudsen, Lise Tarberg
dc.date.accessioned2022-07-08T17:20:56Z
dc.date.available2022-07-08T17:20:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112143110:112143567
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004192
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg arbeidet som ble gjort i løpet av vårensemesteret 2022 i sammenheng med bacheloroppgaven. Oppgaven er en mulighetsundersøkelse for egenproduksjon av kamerahus som skal brukes sammen med ett 3D kamera og utplasseres i fiskeslakteri for å telle og analysere fisker. Det skal i tillegg som en del av oppgaven presenteres mulige konsept og løsninger for et slikt kamerahus. Det har som en del av oppgaven blitt sett på allerede eksisterende metoder og løsninger brukt på kamera hvor det skal filmes under forhold hvor det er problemer med sikt, og det er blitt vurdert muligheten for å implementere lignende metoder i løsningen som skal brukes med 3D kameraet. Det har også blitt sett på andre alternativer for å løse utfordringene som ble presentert i oppgaven. Det har underveis blitt mulighet til å jobbe med de fleste områdene som inngår i produktutvikling, og det har blitt laget modeller og arbeidstegninger av en mulig løsning. Som resultat av arbeidet ble det printet og bygd en prototype av en mulig løsning til kamerahuset i 1:1 skala.
dc.description.abstractThis report outlines he work done during the spring semester of 2022 in regard to the bachelor thesis. The thesis is a feasibility study for in-house production of camera enclosures to be used with 3D cameras and used in a fish slaughterhouse to count and measure the fish. As a part of the thesis possible concepts and solutions for the camera enclosure will be presented. As part of the thesis it has been looked at existing methods and solutions being used on cameras where visibility is an issue, and the possibility of implementing similar methods have been evaluated in regards to the solution used with the 3D camera. It has also been looked at alternative methods of solving the challenges presented in the thesis. Along the way it has been possible to work within most areas of the product design process, and there has been created models and work drawings of a possible soultion. As a result of the work, a possible solution for the camera enclosure was 3d printed and built as a prototype in 1:1 scale.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDESIGN OG PROTOTYPING AV KAMERAHUS TIL BRUK VED FISKETELLING
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record