Show simple item record

dc.contributor.advisorMoazami, Amin
dc.contributor.authorSamadi, Ismail.
dc.contributor.authorVenås, Hans Ove
dc.contributor.authorSuliman, Suliman
dc.date.accessioned2022-07-07T17:20:13Z
dc.date.available2022-07-07T17:20:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112300464:112301125
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003618
dc.description.abstractKaihuset oppgaven handler om, ligger i Hellesylt - Stranda kommune. Denne oppgaven skal ta for seg bærekraftig analyse av plassbygde vegger og prefabrikkerte halmmoduler, med hensyn på klimaavtrykk. Oppgaven har som hensikt å sammenligne de metodene og avveie Co2 utslipp av de to metodene. Hovedfokuset vil da være å gjøre en livssyklusanalyse. Teorien er hentet fra litteraturstudie, Sintef Byggforsk, universitets biblioteker fra USA og Sverige. I tillegg er det brukt skolebøker og kompendier. Beregning CO2 utslipp av prefabrikkerte og konvensjonelle vegger er gjort ved bruk av OneClick LCA. Deretter har løsningen blitt modellert i Revit. Gjennom modellen får man ut mengder materialene som kan eksporteres til verktøyet for livssyklusanalyse, One Click LCA. Det er tatt hensyn til produksjon og transport av materialene, riving og avfallsbehandling ved livsløpets slutt. Ut ifra resultatene demonstreres da at den bærekraftige bygget har 15.2% lavere utslipp sammenlignet med det konvensjonelle bygget. Dette er positivt resultat tilsvarende innenfor den rekkevidden som var antatt. Konvensjonelle veggen danner 3.31 ganger så mye utslipp sammenlignet med den bærekraftige veggen, dette var mer enn forventet.
dc.description.abstractKaihuset the task is about is in Hellesylt, Stranda municipality. This task will address sustainable analysis of conventional walls and prefabricated straw modules, considering climate footprints. The task aims to compare the methods and weigh CO2 worn out by the two. The focus will then be to do a life cycle analysis for the two methods. In addition, the task deals with the dimensioning of the new solution in prefabricated ecococon wall elements. The theory is taken from literature study, Sintef Byggforsk, university libraries from the USA and Sweden. In addition, schoolbooks and compendiums are used. Calculation of prefabricated straw modules and conventional ones is done using OneClick LCA. Then the solution has been modeled in Revit. The model extracts quantities of the various materials that can be exported to the lifecycle analysis tool, One Click LCA. Consideration has been given to the production and transport of the materials, demolition and waste treatment at the end of the life cycle. Based on the results, it is demonstrated that the sustainable building has 15.2% lower emissions compared to the conventional building as a whole. This is a positive result corresponding to the range assumed. Conventional wall forms 3.31 times as many emissions compared to the sustainable wall, this was more than expected
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig analyse av Prefabrikasjon og konvensjonell
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record