Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOmdal, Gerd Karin
dc.contributor.authorMarkussen, Nora Berg
dc.date.accessioned2022-07-05T17:21:30Z
dc.date.available2022-07-05T17:21:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107174211:49515695
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002889
dc.description.abstractMaja Lundes Blå er en roman som har gjort seg særlig gjeldende i klimafiksjonens verden. Ved å adressere flere perspektiver på miljøkrisen menneskene står i, oppnår den gjennom ulike formmessige grep å formidle et budskap om fremtidige konsekvenser av våre valg og holdninger. I denne oppgaven undersøkes romanens påvirkning på menneskelige emosjoner og holdninger, og hvordan den tematiserer og påvirker vårt forhold til naturen. På denne måten kan vi se at Blå får en kommunikativ side, som manifesterer seg både i dens egen fortellingsverden og den historiske virkeligheten. Skjønnlitteraturen, som fortolkes og diskuteres av humaniora, har en egen evne til å nå ut til mennesker, som samfunns- og naturvitenskaper ikke har. Å vektlegge skjønnlitteraturens kraft i møte med menneskers emosjoner og handlinger er derfor særlig relevant i møte med miljøproblemene verden står overfor.
dc.description.abstractMaja Lunde’s Blå is a novel that has made a name for itself in the world of climate fiction. By addressing several perspectives on this crisis that touches us all, and by using a variety of formal techniques, it manages to convey a message about future consequences, caused by our choices and attitudes. This thesis examines the novel´s impact on human emotions and attitudes, and how it brings out and affects our relationship to nature. In this way, Blå achieves a communicative dimension, which manifests itself in both its own narrative world, and in historical reality. Fiction, as interpreted and discussed by the humanities, has the power to reach out to people, in ways the social sciences and natural sciences do not. Emphasizing the power of fiction when facing human emotions and actions, is therefore particularly relevant when facing the environmental problems of the world.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Vi eier ikke naturen" - En økokritisk lesning av Maja Lundes ´Blå´, som holdningsendrende klimafiksjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel