Show simple item record

dc.contributor.advisorHacioglu, Yasemin Nurcan
dc.contributor.authorNordgård, Stine Aadde
dc.date.accessioned2022-07-05T17:21:25Z
dc.date.available2022-07-05T17:21:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106680562:37702178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002883
dc.description.abstractI 1977 oversatte Angela Carter flere av Charles Perraults eventyr fra det 17. århundret, og i 1979 utga hun selv en samling av gjenfortalte eventyr kalt The Bloody Chamber. (Makinen, 1992, s. 3) Den første fortelling i samlingen, og fortelling som ga navn til samlingen, er "The Bloody Chamber", som er en gjenfortelling av Charles Perraults "Blue-Beard". I denne analysen skal jeg sammenligne disse to historiene, hvor jeg skal se på endringene Carter gjorde fra Perraults versjon, og analysere hvordan Carter lekte med eventyrsjangeren og meningene til andre bølgens feminister som var aktuelle da boken ble publisert. Fokuset mitt er hovedsaklig på plottet og hvordan endringer i plottet påvirker historien. Jeg begynner med å se på morskarakteren før jeg går over til å se på hertugen. Deretter vil jeg se på fortellerstemmen og kort på hertugens tidligere koner, og jeg avslutter diskusjonen min med en kort analyse av avslutningen på historien og de endringene Carter gjorde.
dc.description.abstractIn 1977, Angela Carter translated several of Charles Perrault’s fairy tales from the 17th century, and in 1979 she published her own collection of re-written fairy tales, called The Bloody Chamber. (Makinen, 1992, p. 3) The first story in this collection, and the story that gave the name to the story collection, is “The Bloody Chamber”, and is a re-writing of Charles Perrault’s “Blue-Beard”. In this analysis, I will compare these two stories, looking at the changes Carter made to the story from Perrault’ version and to explore how Carter plays with the fairy tale genre and the second wave feminist opinions that were present when the story was published. My focus will be mainly on plot and how the change in plot affects the story. I will begin by looking at the character of the mother before moving on the character of the Marquis. I will then look at the agency of the narrator and the other female characters in the story, and I will end my discussion with a brief look at the ending of the story and the changes Carter did to her ending.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Subversion of Character Types in Angela Carter’s “The Bloody Chamber” A Comparison of Angela Carter’s “The Bloody Chamber” and Charles Perrault’s “Bluebeard”
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record