Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Frode
dc.contributor.authorAl-Sayed, Abdulhadi Anwar Mahdi
dc.contributor.authorTorp, Elliot Sveum
dc.contributor.authorUstinovics, Rihards Daniels
dc.contributor.authorVikre, Sindre Emil
dc.date.accessioned2022-07-04T17:19:18Z
dc.date.available2022-07-04T17:19:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106258674:111730144
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002600
dc.description.abstractSammen med elbilmarkedet øker etterspørselen etter systemer som kontrollerer elbilflåter. ETC ønsket at vi skulle undersøke og utvikle et program som løser en del av kompleksiteten knyttet til registrering av ladebrikker til en ladestasjon. Programmet skulle utvikles som en modul i deres CarAdmin-løsning. CarAdmin har moduler for å kontrollere kjøretøyflåter basert på behov fra brukerne. Målet med modulen vi utviklet er å automatisere registreringen av ladebrikkeregistrering. En privat elbil-eier trenger kanskje ikke dette verktøyet, men selskaper som har en stadig voksende bilflåte trenger en automatisert prosess. En del av kompleksiteten i denne oppgaven er hvordan vi måtte automatisere registreringsprosessen for flere ulike ladeselskap til en enkel ladebrikke. Ved å lagre ladebrikker i CarAdmin og autentisere hver bruker til et ladeselskap, utviklet vi en modul der en bruker enkelt kan legge inn flere ladebrikker og registrere/avregistrere dem som en enkelt handling til det foretrukne ladeselskapet. En sekundær oppgave var innsamling av strømforbruk fra hvert ladeselskap. Vi ønsket å hente strømforbruk per elbil, men mangelen på teknologi som støtter dette betydde at vi heller måtte hente strømforbruk per hjemmeladestasjon. Resultatet ble en modul for automatisk registrering av ladebrikker og en modul for innsamling av strømforbruk til ladestasjoner.
dc.description.abstractAlongside the EV market, the demand for systems that control vehicle fleets is growing. ETC proposed that we research and develop a method in which we solve a part of the complexity pertaining the registration of EV charging tags to a charging station, as a module in their CarAdmin solution. CarAdmin itself includes modules for controlling vehicle fleets based on the needs of its users. The goal of the module we develop is to automate the registration of charging tags. A private EV owner might not need this tool, however companies that need an ever-expanding fleet of vehicles do need an automated process. Part of the complexity in this task is how we had to automate this process for multiple charging stations to a single charging tag. By saving the charging tag to CarAdmin, and authenticating each user to a charging station provider, we developed a module where a user could simply input multiple charging tags, and register/unregister all of them as a singular action to the preferred charging station provider. A secondary task was the collection of power usage from each charging station provider. We wanted to narrow the charging details down to a per vehicle basis, however the lack of technology supporting this endavour meant we had to expand the detail up to a per home charging station basis. The result was a module for the automatic registration of charging tags and a module for the collection of power usage for charging stations.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAutomatisering av ladebrikkeregistrering og samlet strømforbruk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel