Show simple item record

dc.contributor.advisorMidjo, Turid
dc.contributor.authorDahl, Anne Christine Dragøy
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:28Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:48269395
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002467
dc.description.abstractOppgaven tydeliggjør hvilke aspekter i den daglige omsorgsutøvelsen som blir påvirket av personalets bevissthet omkring utviklingstraumer grunnet omsorgssvikt. Barns tidlige erfaringer med omsorgspersonen danner grunnlaget for all utvikling, og dersom disse erfaringene er negative vil dette påvirke utviklingen betydelig. Oppgaven tar sikte på å besvare problemstillingen «På hvilken måte kan traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjoner påvirke omsorgsutøvelsen i det profesjonelle miljøarbeidet?» ved hjelp av pensumlitteratur fra sosionomstudiet samt relevant litteratur som resultat av systematisk litteratursøk.
dc.description.abstractThe thesis clarifies which aspects of the daily care exercise are affected by the staff's awareness of developmental traumas due to care failure. Children's early experiences with the caregiver form the basis for all development, and if these experiences are negative, this will significantly affect development. The thesis aims to answer the question "In what way can trauma-conscious care in child welfare institutions affect the practice of care in the professional environmental work?" by means of syllabus literature from the social work-study, as well as relevant literature as a result of systematic literature search.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTraumebevissthet i barneverninstitusjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record