Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohansen, Fred
dc.contributor.authorMæland, Tor-André
dc.date.accessioned2022-07-01T17:19:22Z
dc.date.available2022-07-01T17:19:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106257255:112786516
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002143
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ulike teknologier kan gjøre BAE-næringen mer bærekraftig. Byggenæringens landsforening lanserte i 2017 digitalt veikart 1.0 og i 2020 digitalt veikart 2.0, hvor de har funnet ut at digitalisering er en av de viktigste driverne for bærekraft. Med dette som utgangspunkt vil oppgavens fokus være å undersøke hvilken forutsetning teknologi har for å påvirke bærekraften i BAE-næringen, og hvilke teknologier som kan bidra med å effektivisere BAE-næringen. Problemstillingen som ble valgt var: «Hvordan kan innovasjon og digitalisering skape en mer bærekraftig BAE-næring?» Oppgaven baserer seg på tradisjonell kvalitativ litteraturstudie som metode. Oppgaven tar utgangspunkt i Digitalt veikart 1.0 og 2.0 og følger stiene i kildehenvisningen. Deretter søkes det på forskningsartikler i databasene Google Scholar og Brage Bibsys. Resultatene viser at teknologi som kan effektivisere arbeidsprosesser er godt egnet for å øke bærekraften i bransjen. Resultatene viser også hvordan datafangst, sensorteknologi, databaser, høynivå-tvillinger og prosess-tvillinger kan øke bærekraften i BAE-næringen. Store mengder data skaper utfordringer med kvaliteten på data, og man er avhengig av kunstig intelligens for å analysere og verifisere dataene. Resultatene viser at teknologiene er avhengig av data for å fungere. Men data er samtidig avhengig av teknologi for å ha en verdi. Oppgaven konkluderer med at teknologi som anvendes for å effektivisere arbeidsprosesser har gode forutsetninger for å gjøre BAE-næringen mer bærekraftig. Sensorteknologi, databaser, høynivå-tvillinger og prosess-tvillinger er godt egnet for å øke bærekraften i BAE-næringen. Tilgjengeliggjøring av data er den teknologien som gir størst effekt for en mer bærekraftig BAE-næring.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig digitalisering i BAE-næringen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel