Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorObrestad, Eigil
dc.contributor.authorMarstrander, Kristian
dc.contributor.authorMølnvik, Kjetil
dc.contributor.authorOvenstad, Emil August Tollefsen
dc.contributor.authorSkjesol, Halfdan Moesgaard
dc.date.accessioned2022-07-01T17:19:19Z
dc.date.available2022-07-01T17:19:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106261571:112575841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002141
dc.description.abstractHDO drifter og forvalter norges medisinske nødmeldetjeneste. De er i besittelse av en virtualiseringsplattform med teknologi som ESXI og vSphere. Etterspørsel etter nye VMer har økt og krever mye arbeid å opprette manuelt. Det er da ønskelig å automatisere denne prosessen. Oppdragsgiver ønsker at det på forespørsel fra bruker opprettes en virtuell maskin, og at denne automatisk får en basiskonfigurasjon med integrasjon mot allerede etablerte verktøy for overvåkning og adgangskontroll. Løsningen som presenteres i denne rapporten svarer til disse kravene, og det beskrives hvordan utviklingsprosessen foregikk frem til et ferdig produkt. Den ferdige løsningen er en grunnleggende infrastruktur som svarer til oppdragsgivers ønsker. Det er gitt forslag til videreutvikling som oppdragsgiver kan gjøre, og blitt gitt kritikk til besvarelsen av oppgaven med tanke på hva som kunne blitt gjort bedre eller annerledes. Den ferdige løsningen gir et godt utgangspunkt for å kunne sette et robust og skalerbart verktøy i produksjon.
dc.description.abstractHDO runs and manages Norways medical emergency messaging service. They have recently acquired a virtualization platform based on VMWares ESXI and vSphere technologies. The demand for virtual machines has increased, and it requires a lot of labor to create these manually. It is therefore preferred if this process happens automatically. The employer requests that a virtual machine should be created on request from a user, and that this virtual machine is automatically configured with a baseline configuration consisting of integration towards monitoring and access control services. The developed solution fulfills these requirements, and the report describes the process of development which resulted in the finished product. The product delivered is a basic infrastructure that applies to the employer's requests. There are suggestions to further development that the employer can do to improve the presented solution. Criticism has also been provided with regards to what the group could have done differently throughout the process. The finished product provides a good starting point for deploying a robust and scalable tool into production.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAutomatisk utrulling og konfigurasjon av virtuelle maskiner i et skymiljø
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel