Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkatland, Jørgen
dc.contributor.authorHøydahl, Chris Stian
dc.date.accessioned2022-06-25T17:19:11Z
dc.date.available2022-06-25T17:19:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108384397:64529572
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000864
dc.description.abstractI dette filosofisk motiverte essayet bruker jeg den evolusjonære linsen til å søke etter og konstruere en teoretisk fundamental forståelse av det bygde miljø. Jeg beskriver forskjellige konsepter i evolusjonær teori, som jeg så bruker til å tolke de fysiske-, økologiske-, seksuelle-, sosiale-, og kulturelle press og tilpasninger funnet igjennom dyp menneskehistorie. Til slutt bruker jeg disse funnene til å lage en hypotese om hva det bygde miljøet er, og hva premissene for dets optimale funksjonalitet kan være.
dc.description.abstractIn this philosophically motivated essay, I use the evolutionary lens to search for and construct a theoretically foundational understanding of the built environment. I describe various concepts in evolutionary theory, which I then use to interpret the physical-, ecological-, sexual-, social- and cultural pressures and adaptations found throughout deep human history. Finally, I use these findings to hypothesize what the built environment is, and what the premises for its optimal functioning might be.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWhat is the Built Environment? A Literature Study in Evolutionary Anthropology
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel