Show simple item record

dc.contributor.advisorNess Ottar
dc.contributor.authorTømmervold Kirsti
dc.date.accessioned2022-05-30T12:22:46Z
dc.date.available2022-05-30T12:22:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100646481:9196706
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996812
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEtter 186 år som egen kommune ble Klæbu en bydel i Nye Trondheim kommune første januar 2020. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det opprettet et nærmiljøråd i Klæbu. Nærmiljørådet skal være en høringsinstans og involvere innbyggerne i saker av lokal betydning. I tillegg skal nærmiljørådet være en initiativtaker og tilrettelegger for lokale arrangement. Gjennom en kvalitativ intervjustudie ønsket jeg å undersøke følgende problemstilling: «Hvordan opplever medlemmer i et nærmiljøråd at de kan bidra i utvikling av eget lokalsamfunn?». Utvalget besto av tre informanter som i dag er medlemmer i nærmiljørådet. Jeg gjennomførte en tematisk av det innsamlede datamaterialet som resulterte i temaene: 1) Innbyggerens stemme i lokalsamfunnet 2) Innbyggerens behov for å være en del av et felleskap og 3) Talerør inn til bystyre. Studiens funn diskuterte jeg i lys av teori knyttet til samskaping, sosial kapital, innbyggerinvolvering, empowerment, behov for å føle seg betydningsfull og utenforskap. For meg er kommunen som organisasjon en av de mest komplekse virksomheter vi har. Kommunen skal levere både som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og legge til rette for lokaldemokratiet. Jeg vil derfor i oppgaven komme inn på begrep som demokrati, kommuneloven og velferdsstaten. På bakgrunn av funn og relevant teori vil jeg besvare problemstillingen som handler om hvordan medlemmene i nærmiljørådet opplever at de kan bidra i utvikling av eget lokalsamfunn. Funnene viser at informantene er opptatt av å gjøre en god jobb som medlemmer av nærmiljørådet. De gir uttrykk for at de ønsker å være aktive og tilgjengelig for alle innbyggerne i bydelen. Dette er et godt utgangspunkt når en skal undersøke hvordan de opplever at de kan bidra i utvikling av eget lokalsamfunn.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBeste bygda i by`n
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record