Show simple item record

dc.contributor.advisorSlettum Bjerke-Busch, Linn
dc.contributor.authorMoholt, Linn Cecile
dc.contributor.authorSvanevik, Espen
dc.date.accessioned2022-04-29T17:19:31Z
dc.date.available2022-04-29T17:19:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:103236377:103236625
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993488
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractVi har valgt tittelen «Prosessmodell for store etablerte industrielle virksomheter som ønsker å tilnærme seg en digital transformasjon igjennom innføring av et bærekraftig prediktivt vedlikehold» og vi har vært så heldig å få bruke Smart Vedlikehold fra Bane Nor som case i et kvalitativt forskningsstudium. I oppgaven har vi undersøkt utfordringer ved innføring av prediktivt vedlikehold i store etablerte organisasjon og hvordan rammeverket for delt strategisk ledelse og dynamiske kapabiliteter kan fremme digital transformasjon. Gjennom kvalitativ forskning og intervjuer i hele verdikjeden for vedlikehold i Bane Nor har vi fått tilgang til deres erfaringer med innføring av smart vedlikehold for sporveksler i norsk jernbaneinfrastruktur. Organisasjonen har mange års erfaring, men til tross for rosende omtale og internasjonal anerkjennelse, sliter organisasjonen med gevinstrealisering og adoptering av ny sensorteknologi i infrastrukturen. Innføring av prediktivt vedlikehold i store etablerte organisasjoner er en kompleks oppgave og utfordrer organisasjonens stiavhengigheter og samhandlingskapabilitet. Vårt hovedfunn er nettopp denne viktige erkjennelsen av hvor stor oppgaven egentlig er. Det er nødvendig å forankre strategien i hele verdikjeden, som for store etablerte eiendomsforvaltere utgjør en stor del av organisasjonens kjernevirksomhet. Innføring av prediktivt vedlikehold kan derfor fordelaktig følge en prosessmodell for digital transformasjon. Et prediktivt vedlikeholdskonsept er komplementært med sirkulærøkonomiske prinsipper og er en del av framtidsløsningen. I vår søken etter å utforske hvordan store etablerte eiendelsforvaltere kan tilnærme seg digital transformasjon og forbedret verdiskaping og bærekraft gjennom innføring av prediktivt vedlikehold, har vi derfor gjort vår forskning opp mot prosessmodellen og rammeverket til Warner and Wäger (2019). Deres prosessmodell for digital transformasjon, deler vår visjon om at strategi i innovasjonsøkonomiens og den digitale tidsalder, er en kontinuerlig fornyelses prosess av organisasjonens strategier. Vi trekker disse parallellene og presenterer en utvidet og videreutviklet prosess modell og rammeverk som tar innover seg våre forskningsfunn og slutninger fra vår teoretiske gjennomgang. Vi konkluderer med at vår reviderte prosessmodell viser hvordan integrerte strategier, delt strategisk ledelse og dynamiske kapabiliteter kan etableres for å fremme digital transformasjon for store industrielle virksomheter som ønsker å tilnærme seg dette igjennom en innføring av et bærekraftig prediktivt vedlikehold.
dc.description.abstractThe authors have interviewed the maintenance management value chain through a qualitative research approach, focusing on the learnings from implementing a predictive maintenance concept in a large asset management organization. By adopting a process model approach and conducting the research through the lens of digital transformation, dynamic capabilities, and shared strategic leadership, the authors have identified the vast strategic challenge, introduction of predictive maintenance can entail. We find that introduction of predictive maintenance in a large asset management organization is not merely digitalization; it is a significant undertaking that challenges compliance of legacy systems, procedures, and old ways of working in the search for one source of truth and interoperability across organizations. We find that adopting a process model view is beneficial, and based on our research findings, we extend the process model and framework of Warner and Wäger (2019). We propose an integrated process model and framework that captures the sustainable perspective in the green shift, innovation economy, and digital age in our search for strategic focus and intent. We acknowledge the ambidextrous organization when we postulate innovation and digital transformation strategies as pillars for corporate, business areas, sustainability, and functional strategies. The process model and framework draw these lines, and we incorporate our research findings and summaries from our literature review. We argue that our revised process model shows how integrated strategies, shared strategic leadership, and dynamic capabilities can be established, thereby enhancing digital transformation. The process model and framework are a conceptual and strategic tool guiding large asset management organizations in the maintenance management reconfiguration. It guides the implementation of predictive maintenance as part of industry 4.0 and towards a circular economy maintenance practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsessmodell for store etablerte industrielle virksomheter, som ønsker å tilnærme seg en digital transformasjon igjennom innføring av et bærekraftig prediktivt vedlikehold.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record