Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFaxvaag, Arild
dc.contributor.authorKnudtsen, Silje Sætre
dc.contributor.authorSlethei, Runar Erstad
dc.date.accessioned2022-03-08T18:19:22Z
dc.date.available2022-03-08T18:19:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:88774930:16869595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983859
dc.description.abstractPasientrelatert samhandling mellom forskjellige enheter og nivåer i helsesektoren benytter i dag i stor grad eldre teknologi for sikker informasjonsutveksling som kombineres med enkelte moderne metoder. Som en del av det nasjonale utviklingsprogrammet «Program digital samhandling» skal samhandlingsmetoden moderniseres og videreutvikles for å sikre at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Programmet skal gjennomføre denne utviklingen stegvis over lengre tid. Skal man kunne se hvilken effekt endringene som innføres har, må det gjøres målinger som kan si noe om hvordan samhandlingen fungerer på tidspunktet målingen gjennomføres. For å sammenligne målinger før og etter en ukjent endring, må metoden være uavhengig av dagens samhandlingsmetoder og teknologier. Vi ønsket å kartlegge hvilke indikatorer som kan brukes for å gjøre disse målingene, og se på hvordan indikatorene kan si noe om endringene som innføres. Vi gjennomførte en litteraturstudie på tilgjengelig internasjonal forskning og litteratur som gjelder bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved overføring av informasjon i helsevesenet. Etter gjennomgang og kategorisering av litteraturen identifiserte vi fjorten indikatorer. For å anvende indikatorene designet vi et spørreskjema som verktøy for å innhente data på elleve av indikatorene. Som konseptbevis piloterte vi spørreskjemaet på et strategisk utvalg. Spørreskjemaet måler informantenes subjektive vurderinger av samhandlingsmetoden, og piloteringen av spørreundersøkelsen bekrefter at metoden kan brukes til å generere målbare data. De resterende tre indikatorene kan måles maskinelt dersom de nødvendige data tilgjengeliggjøres. Både indikatorer og spørreskjema må videreutvikles før det kan tas i bruk. Dette kan gjøres ved å spisse spørreskjema mot faggrupper og/eller nivåer i helsesektoren. Da vil man få et bedre bilde av hvor endringene treffer. Ved å gjennomføre målinger basert på de identifiserte indikatorene før og etter innføring av nye samhandlingsmetoder vil man kunne vurdere hvilken effekt endringene har på samhandlingen. Dette kan gi et godt verktøy for å vurdere om målsettingen for innføring av nye samhandlingsmetoder oppnås.
dc.description.abstractHealth information exchange between different units and levels within the health care sector in Norway is currently using older technology. It is based on secure, asynchronous messages combined with some newer methods. The national initiative “Program digital samhandling” seeks to modernize the information exchange methods in the health care sector. The goal is to ensure that health care professionals have secure and easy access to patient data. The initiative plans to make incremental improvements to this field over a timespan of several years. In order to measure the impact of these changes, measurements need to be made at several points during this initiative, including before the work begins. In order to compare measurements of a known situation with an unknown future situation, the measurement methods need to be independent of the systems and technologies in use. Our goal was to find a set of indicators that were suited to measure how the ongoing changes would affect the exchange of information. We started by doing a litterature review on available international research and literature on this topic. After processing and cataloging our findings, we ended up with fourteen indicators. In order to collect data for eleven of the indications we deigned a survey. We performed a proof-of-concept on a selected group of informants to confirm that the survey worked as intended. The survey measures the subjective user experience of users of health care information exchange. The remaining three indicators can be gathered from different sources if the necessary data is made available. Both the indicators and the survey need to be refined before they are ready to be used. This can be done by tailoring the survey for different groups of users of the information exchange. This will make it possible to provide a more detailed picture of the effect of each change. Doing measurements based on the identified indicators before and after new information exchange methods are implemented, will provide information about the impact of these changes. This can be a valuable tool to determine if the goals set for the initiative to improve the Norwegian health information exchange have been attained.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEvaluering av elektronisk samhandling i norsk helsevesen ved innføring av nye samhandlingsløsninger
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel