Show simple item record

dc.contributor.advisorGebremedhin, Alemayehu
dc.contributor.authorAbrahamsen, Fredrik Ege
dc.contributor.authorRuud, Sturla Grina
dc.contributor.authorMoen, Halvor Schjøtt
dc.date.accessioned2022-02-01T18:21:38Z
dc.date.available2022-02-01T18:21:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257640:81849086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976431
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er utført for å vurdere energieffektiviteten til «Smaragd-bygget» ved NTNU Gjøvik, og miljøpåvirkningen av byggets energisystem. Bygget er bygd som passivhus, men ved installasjonen av solcellepaneler er det klassifisert som et nesten nullenergibygg. Rapporten anvender måledata fra bygningens energiflyt for å analysere energisystemet. Studien ble gjort ved å vurdere byggets energiflyt, og ved anvendelse av livsløpsanalyse-metodikk, for å bestemme bygningens energistandard og energisystemets miljøpåvirkninger. Det konkluderes med at vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fastslå om bygget møter kriteriene for nesten nullenergibygg. Analysene av Smaragd-bygget peker derimot i retning av at energibehovskravene ikke er tilfredsstilt. Miljøpåvirkningsvurderingen antyder at bygningens energisystem har en negativ innvirkning på miljøet.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to evaluate the energy efficiency of the«Smaragd-building» at NTNU Gjøvik, and the environmental performance of the building’s energy system. Which has hitherto not been done. The building was originally constructed as a passive house, but by the implementation of photo-voltaic panels, it is classified as a near-zero energy building. This thesis applies measurement data from the building's energy system in order to analyze it. The study was conducted in order to determine the building's energy classification and the impacts the energy system inflict on the environment. This study concludes that we are lacking sufficient grounds in order to determine if the building is a near-zero energy building, however, the results from the analysis indicate that the building exceeds the criteria for near-zero energy buildings. Moreover, it was found that the energy system had a negative impact on the environment, with the applied methodology.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av effektivitet og miljøpåvirkninger av energisystemet i et universitetsbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record