Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvisdahl, Maja
dc.date.accessioned2015-08-17T09:15:39Z
dc.date.available2015-08-17T09:15:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297184
dc.description.abstractHva er en familie? Gjennom familien lærer vi å forme verden rundt oss. Familien kan gi oss trygghet og stabilitet. Familien er den sosiale institusjonen som berører alle mennesker på en eller annen måte. Familie er også tett knyttet opp mot begrepet identitet. Vi kan snakke om en egen form for familieidentitet. Dette er den identiteten vi former i relasjon med våre familiemedlemmer. Et eksempel på en slik relasjon er båndet mellom mor og barn. Kjønn og identitet henger sammen, men det kan oppleves som vanskelig å skille den ene fra den andre. Hva skjer hvis barnets biologiske kjønn ved fødselen er en gutt, og denne gutten føler at han har feil kropp i forhold til hvordan han ser på seg selv som individ? Kjønnsidentitet er en egen form for identitet som mennesket former ut i fra sitt personlige ståsted som individ. Vi forstår at i dentitet har med selvoppfattelse å gjøre, og i dette tilfellet er ikke kjønnsidentiteten til barnet proporsjonal med hvordan barnet ser ut. Barnet er trans, det vil si at barnet ikke identifiserer seg med sitt biologisk gitte kjønn. Denne oppgavens tematiske fokus er trans - og familieidentitet. Hva skjer når transidentiteten kommer i konflikt med familieidentiteten? Er identitet en statisk størrelse som forblir uforandret gjennom hele menneskets liv, eller er identitet noe som kan formes over tid? Kan familieidentitet også formes over tid? Disse spørsmålene skal denne oppgaven forsøke å besvare. Oppgaven er en tematisk analyse av to filmer med transkvinner i hovedrollen. Analysefilmene er Transamerica (Duncan Tucker, 2005) og Laurence Anyways (Xavier Dolan, 2012). Hvorfor trans og familie? Det er skrevet mye om representasjon av familien på film. Det er ikke skrevet mye, men noe om transidentitet på film. Det foreligger svært lite litteratur som beskriver familieidentitet sett fra en transpersons perspektiv. Denne oppgaven har som mål å belyse dette uutforskede tematiske feltet innen filmmediet. Oppgavens teoretiske rammeverk er queer theory. Det er lagt vekt på theory som hovedteori fordi dette fagfeltet behandler kjønn og identitet som noe flytende, noe som ikke er statisk, men som er i konstant bevegelse. Queer theory kan dermed gi interessante lesninger av transidentitet på film. What is a family? Through the family we learn to shape the world around us. The family can provide us with security and stability. The family is the social institution which affects all people in one way or another. Family is also closely linked to identity. We can talk about a specific kind of family identity. This is the identity that we shape through the relationships with our family members. An example of such a relationship is the bond between mother and child. Gender and identity are interrelated, but it can seem difficult to distinguish one from the other. What happens if a child's biological sex at birth is male, and the boy feels that he has the wrong body in terms of how he sees himself as an individual? Gender identity is a distinguished kind of identity. This is the identity a person forms from a personal standpoint as an individual. As in the case with the child, the gender identity of the child is not proportional to what the child looks like. The child is transgender, meaning that the child does not identify with its biological gender given at birth. The thematic focus of this thesis is trans identity and family identity. What happens when the trans identity comes into conflict with the family identity? Is identity a static figure which remains unchanged throughout the human life? Can identity form over time? Can family identity also form over time? This thesis aims to answer these questions. The thesis is a thematic analysis of two films with transgender women in the lead role. The films are Transamerica (Duncan Tucker, 2005) and Laurence Anyways (Xavier Dolan, 2012). The thesis also aim to explore the concept of floating identity in relation to trans - and family identity. Why trans and family? There is written a lot about the representation of family on film. There`s not written much, but a bit about trans identity on film. There is very little literature describing family identity seen from a transgender person`s standp oint. Can film as an audiovisual medium show us new aspects of identity and family seen from a transgender person`s standpoint? This thesis also aim to try to answer these questions. The theoretical framework of the thesis is taken from queer theory. The emphasis is placed on queer theory as main theory because this field treat gender and identity as something fluid, something that is not static, but something which is in constant motion. Thus queer theory can provide us with interesting perspectives of trans identity on film.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjecttransnb_NO
dc.subjecttranskjønnnb_NO
dc.subjecttransidentitetnb_NO
dc.subjectfamilienb_NO
dc.subjectfamilieidentitetnb_NO
dc.subjectfilmnb_NO
dc.subjectqueer theorynb_NO
dc.subjectJudith Butlernb_NO
dc.subjectJudith Halberstamnb_NO
dc.titleDet tredje filmkjønn - Flytende identiteter i transfilm. En tematisk analyse av Transamerica (2005) og Laurence Anyways (2012)nb_NO
dc.title.alternativeThe third film gender - Fluid identities in the transgender film. A thematic analysis of Transamerica (2005) and Laurence Anyways (2012)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel