Show simple item record

dc.contributor.authorFrøshaug, Marthe
dc.date.accessioned2015-08-11T08:26:28Z
dc.date.available2015-08-11T08:26:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295930
dc.description.abstractNORSK: Fagdisiplinen interaksjonsdesign har siden den ble definert på 1980-tallet utviklet seg i tråd med den teknologiske fremveksten. Faglitteraturen innen feltet oppdaterer seg som en følge av denne utviklingen. Dette fører til at nye teknikker, prosesser og metoder utvikles, som er med på å tydeliggjøre de ulike rollene som inkluderes i en designprosess. Ved å gjøre en realitetsorientering av dagens praksis i bransjen, skal denne studien se nærmere på hvordan teori og praksis forholder seg til denne utviklingen. Målet med forskningen er å kartlegge om det finnes noen sammenheng mellom teori fra faglitteraturen og praksis i interaksjonsdesignbransjen ved å fokusere på en teoretisk overordnet prosessmodell for interaksjonsdesign. Studien vil også ta for seg faktorer som har innvirkning på en prosessmodell, som brukersentrert design, smidig utvikling og tverrfaglig metodikk. Gjennom et fenomenologisk studie vil denne masterstudien komme med anbefalinger til et rammeverk for bruk av prosessmodell i den praktiserende bransjen. Funnene i studien kan bidra til å styrke et nytt felt som er søkende etter en klarere identitet og et grunnleggende metoderepertoar.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: The field of interaction design has evolved in line with the technological development since it was defined in the 1980’s. Academic literature in the field is updating as a result of this progress. This leads to a development of new techniques, processes and methods. These facts are helping to clarify the different roles that are included in a design process. By studying current practice in the interaction design field, this master thesis examines how theory and practice relate to this development. This research aims to determine whether there is any connection between the theory of academic literature and practice of the interaction design field, by focusing on one specific theoretical process model for interaction design. The study will also address the factors that influence a process model, like user centered design, agile development and interdisciplinary methodology. Through a phenomenological study, this master thesis will present recommendations regarding a framework for the use of a process model in the practicing field. The findings of this study may help to strengthen the interaction design field, which is seeking a clearer identity and a basic method repertoire.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectinteraksjonsdesignnb_NO
dc.subjectbrukerinvolveringnb_NO
dc.subjectprosessmodellnb_NO
dc.titleInteraksjonsdesign i teori og praksis: en fenomenologisk studie av en overordnet prosessmodell fra faglitteraturen i den norske interaksjonsdesignbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Industrial and product design: 640nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record