Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Sandra
dc.contributor.authorSelimi, Marigonë
dc.date.accessioned2015-08-07T08:14:28Z
dc.date.available2015-08-07T08:14:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295425
dc.description.abstractNORSK: I mars 2015 foretok prosjektgruppen i samarbeid 3D-Radar AS en georadarundersøkelse på Høvik stasjon i Bærum kommune, på oppdrag av Skanska Norge AS. Georadar er en geofysisk metode som bruker elektromagnetiske bølger for å kartlegge undergrunnen. Bakgrunnen var et nybygget stasjonsanlegg, hvor alt i bakken var dokumentert og modellert. Her ville Skanska se om hvor mye av disse kjente elementene som georadaren kunne avdekke. Mest interessant var det å posisjonere rør, kabler og ulike lagdelinger i grunnen, spesielt grunnfjell. Hensikten med oppdraget var derfor å undersøke hvordan Skanska effektivt kan benytte georadar i sine prosjekter. Målingene ble gjort med moderne utstyr levert av 3D-Radar, og data som ble innsamlet ble analysert og tolket i programvaren 3DR Examiner utviklet av 3D-Radar. Georadarundersøkelsen viste at ett av områdene ble spesielt påvirket av leire. Det ble også funnet flere anomalier som indikerte rør, varmekabler, lagdelinger i grunnen. Mye av dette stemte overens med det kjente datasettet. For at Skanska skal ta i bruk georadar i større grad på deres prosjekter var det også viktig at utstyr og programvare er lett å bruke, og at det ligger til rette for dataflyt mellom ulike programmer.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: In March of 2015, the project group in cooporation with 3D-Radar, did a survey with georadar on Høvik station in Bærum, on the request from Skanska Norway AS. Georadar is a geophysical method that uses electromagnetic waves formapping the subsurface. The background for this task is a newly constructed train station, where all infrastructure in the ground was documented andmodeled. Here, Skanska wanted to see howmany of these known objects that the georadar would discover. Objects of special interest were cables, pipes and different geotechnical layers, especially bedrock. The aim of the survey was to investigate how Skanska efficiently could use georadar in their projects. The survey was done with modern equipment delivered by 3D-Radar, and the collected datawas analyzed and interpreted in the program 3DR Examiner, also developed by 3D-Radar. The georadar-survey showed us that one area was heavily influenced by a layer of clay. There was also findings that indicated the presence of pipes, heating-cables and different layers in the subsurface. Many of our findings correspond with the as-built data. In relations to Skanskas implementation of georadar as a survey-method, it was important that equipment and software were easy to use, and that the data has a good flow between different programs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectgeoradarnb_NO
dc.subjectbyggeprosessnb_NO
dc.subjectGPRnb_NO
dc.titleGeoradar i bygg- og anleggsbransjennb_NO
dc.title.alternativeGeoradar in the building and construction industrynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Architecture and building technology: 531nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Mapping and measuring: 534nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel